Dgs Baraj Puanı Kaç? 2020 Dgs Puan Hesaplama Nasıl Yapılır? Dgs Kılavuzu 4.3 Maddesi Nedir?


Dgs Baraj Puanı Kaç? 2020 Dgs Puan Hesaplama Nasıl Yapılır? Dgs Kılavuzu 4.3 Maddesi Nedir?

Dgs Baraj Puanı Kaç? 2020 Dgs Puan Hesaplama Nasıl Yapılır? Dgs Kılavuzu 4.3 Maddesi Nedir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 8 Ağustos'ta gerçekleştirmiş olan Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanması ile beraber en çok araştırılan konular arasında puan hesaplama ve baraj puanı bilgileri yer aldı. Konu ile alakalı merak edilenlere ahaber.Com.Tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, DGS baraj puanı kaç? 2020 DGS puan hesaplama nasıl yapılır? DGS kılavuzu 4.3 maddesi nedir? İşte detaylar...

Dgs Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?

İşte ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, puan hesaplama işlemleri:

Sayısal Ve Sözel Standart Puanların Hesaplanması

Yetenek testini oluşturan sayısal ve sözel bölümlerde ilk olarak yer alan sorulara adayların vermiş oldukları doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanır. Daha sonrasında 4 yanlış 1 doğruyu götürdüğü için cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4’ü çıkarılır. Böylece ham puanlar elde edilir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden almış oldukları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanır. Ardından adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülür. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanmış olur.

Ön Lisans Başarı Puanı

2020-DGS'de Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), aşağıda belirtilen şekilde hesaplanarak sınav puanlarına eklenecektir:

100 ile 50 arasında değerlendirilen ön lisans akademik not ortalamaları, 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, en düşük 50 olan notun ÖBP değeri 40 olur. En yüksek 100 olan notun ise ÖBP değeri 80 olur. 50'nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana ilave edilerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurulmak suretiyle, 100'lü not sistemine dönüştürülecektir.

Dgs Puanının Hesaplanması (4.3 Maddesi)

Adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları, adaylar tarafından testlerden alınan puanlar ile hesaplanmakta olan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanıldıktan sonra adayların hesaplanacaktır.

2021 yılı ve takiben senelerde yapılacak olan DGS'de ise her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı alamayan adayların DGS puanı kesinlikle hesaplanmayacaktır. 2019 DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan tüm adayların, 2020 DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılarak hesaplama yapılacaktır. Aynı durum, 2020-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2021-DGS'de ilgili ÖBP'leri hesaplanırken de geçerli olacaktır.