KPSS A Kurslarımız


KPSS A Kurslarımız

KPSS A Kurslarımız

KPSS A Grubu ve Kurum Sınavlarına Hazırlıkta Profesyonel Kadro ve Yayınlarımızla Sizleri Sınavlara Hazırlamaya Davet Ediyoruz.

 

KPSS A 2019- 2020 Eğitim Öğretim Dönemi  Avantajlı Erken Kayıt Kampanyamız Başlamıştır. Avantajlı Erken Kayıt Kampanyamızdan Faydalanmak İçin Sizleri En Yakın Şubelerimize Davet Ediyoruz.

 

İKTİSAT

Mikro İktisat

 64 Saat

Makro İktisat

64 Saat

Para Banka

20 Saat

İktisadi Kalkınma ve Büy.

15 Saat

Türkiye Ekonomisi

15 Saat

Uluslar İktisat

10 Saat

İktisadi Düşünler Tarihi

15 Saat

Genel Tekrar ve Soru Çöz.

50 Saat

 

 

Toplam

272 Saat

 

 

HUKUK

Anayasa Hukuku

30 Saat

İdare Hukuku ve İYUK

35 Saat

Ceza Hukuku

30 Saat

İcra ve İflas Hukuku

30 Saat

Medeni Hukuk

32 Saat

Borçlar Hukuku

30 Saat

Ticaret Hukuku

35 Saat

Genel Tekrar ve Soru Çöz.

50 Saat

 

 

Toplam

272 Saat

 

 

MALİYE

Maliye Teorisi

12 Saat

Kamu Gelirleri

12 Saat

Kamu Giderlerleri

12 Saat

Kamu Borçlanması

12 Saat

Bütçe

12 Saat

Maliye Politikası

12 Saat

Vergi Hukuku  ve TVS

20 Saat

Genel Tekrar ve Soru Çöz.

40 Saat

 

 

Toplam

132 Saat

 

 

MUHASEBE

Finasal Muhasebe

35 Saat

Mali Tablolar Analizi

15 Saat

İhtisas Muhasebesi

30 Saat

Genel Tekrar ve Soru Çöz.

60 Saat

 

 

Toplam

140 Saat

 

 

GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

 

Tarih

65 Saat

Coğrafya

35 Saat

Vatandaşlık

30 Saat

Matematik

65 Saat

Geometri

20 Saat

Türkçe

35 Saat

Sözel Mantık

10 Saat

Genel Tekrar ve Soru Çöz.

100 Saat

 

 

Toplam

360 Saat

 

 

 

 

KPSS A GRUBU TOPLAM 

İktisat

272 Saat

Hukuk

272 Saat

Maliye

132 Saat

Muhasebe

140 Saat

Genel Kültür ve Yetenek

360 Saat

 

 

 

 

KPSS A Kurslarımız Yıllık Ders Saatleri Dağılım Tablosu.