KPSS A Kurslarımız


KPSS A Kurslarımız

KPSS A Kurslarımız

KPSS A Grubu ve Kurum Sınavlarına Hazırlıkta Profesyonel Kadro ve Yayınlarımızla Sizleri Sınavlara Hazırlamaya Davet Ediyoruz.

 

KPSS A 2023- 2024 Eğitim Öğretim Dönemi  Avantajlı Fiyatlarla Örgün ve Online Gruplarımıza Kurs Kayıtlarımız Devam Ediyor. Avantajlı Kampanyamızdan Faydalanmak Erkan Kayıt Fiyat Avantaçlarını Yakalamak İçin Sizleri En Yakın Şubelerimize Davet Ediyoruz.

KPSS A grubu 2024 kurslarımız Eylül ayında STS (Seviye Tespit sınavı)  ve  İktisat İçin Matematik kursuyla başlar. 

Hafta içi gündüz gruplarımız 30 Ekim 2023 tarihinde başlayacaktır.

 Hafta sonu gruplarımız 8 Ekim 2023 tarihinde başlayacaktır.

Hafta içi akşam gruplarında 30 Ekim 2023 tarihinde ders başı yapılacaktır. 

Kurslarımıza kayıt yaptıran öğrencilerimize her dersten ayrı ayrı hazırlanmış Genel Kültür, Genel Yetenek fasiküllerimiz hediye edilmektedir.

 

KURSİYERLERİMİZE HEDİYE EDİLEN ALAN BİLGİSİ KONU ANLATIMLI KİTAPLARIMIZ

Mikro İktisat Konu Anlatımlı Kitap

Makro İktisat Konu Anlatımlı Kitap

Dörtlü İktisat Konu İktisat Konu Anlatımlı Kitap

Maliye Konu Anlatımlı Kitap

Muhasebe Konu Anlatımlı Kitap

Anayasa Hukuku Konu Anlatımlı Kitap

İdare Hukuku Konu Anlatımlı Kitap

Ceza  Hukuku Konu Anlatımlı Kitap

Medeni Hukuk Konu Anlatımlı Kitap

Borçlar Hukuku Konu Anlatımlı Kitap

Ticaret Hukuku Konu Anlatımlı Kitap

İcra İflas Hukuku Konu Anlatımlı Kitap

 

KURSİYERLERİMİZE HEDİYE EDİLEN ALAN BİLGİSİ SORU BANKALARIMIZ

İktisat Soru Bankası

Maliye Soru Bankası

Muhasebe Soru Bankası

Hukuk Soru Bankası

Örgün kurslarımıza kayıt yaptıran kursiyerlerimize online canlı ders ve offline (video) eğitim paketleri hediye edilecektir.

Sınava hazırlık sürecinde 5 adet konu tarama  denemesi  uygulanmaktadır.

20 adet Genel Kültür, Genel Yetenek ve Alan Bilgisi deneme sınavları uygulanacaktır.

Ekim ayında eğitime başlayan KPSS A Gruplarımızın  Genel Kültür, Genel Yetenek ve Alan Bilgisi konuları 30 Nisan 2023 tarihinde bitecektir.

Konuları biten gruplarımız genel tekrar sürecine girecektir.

13 Haziran 2023 ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasında Genel Kültür, Genel Yetenek ve Alan Bilgisi Soru Çözüm ve Genel tekrar kampı düzenlenecektir.

Kurum sınavlarına girmeye hak kazanan kursiyerlerimize 2022 Ağustos ve eylül ayı kurum sınavlarına ( yazılı sınavlarına) hazırlık kursu verilecektir.

Mülakat aşamasında mülakat komisyonu kurularak kursiyerlerimize mülakat süreci ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılarak kursiyerlerimizi mülakata hazır hale getiriyoruz.

 

 

 

KPSS A Kurslarımız Yıllık Ders Saatleri Dağılım Tablosu.

 

İKTİSAT

Mikro İktisat

 64 Saat

Makro İktisat

64 Saat

Para Banka

20 Saat

İktisadi Kalkınma ve Büy.

15 Saat

Türkiye Ekonomisi

15 Saat

Uluslar İktisat

10 Saat

İktisadi Düşünler Tarihi

15 Saat

Genel Tekrar ve Soru Çöz.

50 Saat

 

 

Toplam

272 Saat

 

 

HUKUK

Anayasa Hukuku

30 Saat

İdare Hukuku ve İYUK

35 Saat

Ceza Hukuku

30 Saat

İcra ve İflas Hukuku

30 Saat

Medeni Hukuk

32 Saat

Borçlar Hukuku

30 Saat

Ticaret Hukuku

35 Saat

Genel Tekrar ve Soru Çöz.

50 Saat

 

 

Toplam

272 Saat

 

 

MALİYE

Maliye Teorisi

12 Saat

Kamu Gelirleri

12 Saat

Kamu Giderlerleri

12 Saat

Kamu Borçlanması

12 Saat

Bütçe

12 Saat

Maliye Politikası

12 Saat

Vergi Hukuku  ve TVS

20 Saat

Genel Tekrar ve Soru Çöz.

40 Saat

 

 

Toplam

132 Saat

 

 

MUHASEBE

Finasal Muhasebe

35 Saat

Mali Tablolar Analizi

15 Saat

İhtisas Muhasebesi

30 Saat

Genel Tekrar ve Soru Çöz.

60 Saat

 

 

Toplam

140 Saat

 

 

GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

 

Tarih

65 Saat

Coğrafya

35 Saat

Vatandaşlık

30 Saat

Matematik

65 Saat

Geometri

20 Saat

Türkçe

35 Saat

Sözel Mantık

10 Saat

Genel Tekrar ve Soru Çöz.

100 Saat

 

 

Toplam

360 Saat

 

 

 

 

KPSS A GRUBU TOPLAM 

İktisat

272 Saat

Hukuk

272 Saat

Maliye

132 Saat