KPSS A Sınavına Nasıl Çalışmalıyım KPSS A Nasıl Hazırlanmalıyım


KPSS A Sınavına Nasıl Çalışmalıyım KPSS A Nasıl Hazırlanmalıyım

KPSS A Sınavına Nasıl Çalışmalıyım KPSS A Nasıl Hazırlanmalıyım

KPSS A Sınavına Nasıl Çalışılmalı ?  KPSS A Sınavına Nasıl Hazırlanmalı ? KPSS A Ders çalışma Programı ?

KPSS A Sınavına hazırlanan bir aday sınava neden hazırlandığını iyi tespit etmesi gerekmektedir. Yani hedefini net belirlemeli, net olmayan bulanık hedefler bireylerde belirsizliğe sebebiyet neden olur.Aday bu çalışmanın sonunda neye ulaşacağını net görmelidir

KPSS A Çalışmaya başlarken sıra sıra yapılması gerekenler;

  1. Hedefinizi belirledikten sonra; nedir bu KPSS A sınavı ne sorulur gibi sorulara arayış içerisinde girebilirsiniz
  2. Son on beş yılda KPSS A sınavında çıkan tüm soruları ve ÖSYM açıklamaları inceleyelim
  3. Soruları inceledikten sonra sınav müfredatı hakkında bir fikriniz oluşmuştur artık.

 

Bundan yola çıkarak KPSS A hazırlanırken çalışmanız gereken dersleri konu konu olarak çıkartıp bir dönemsel çalışma programı çıkartınız.

Çalışacağınız ders ve konuları çıkarttığınıza göre çok sayıda ders ve konun olduğunu görmüşsünüzdür. Bu derslerin tümünü bir arada çalışmanız yoğunlaşmanızı dağıtabilir.

Bunun için sizlere bir yöntem önerimiz olacaktır.

KPSS A sınavına hazırlanan adayların %97’si Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe, Genel Yetenek-Genel Kültür derslerine çalışmaları gerekmektedir. Bu derslerin tümüne aynı anda çalışmak adaylara aşırı ağır gelebilir. Bu ağırlığı hafifletmek için bir yöntem önerimiz olacaktır;

 Adaylarımıza ders çalışmaya başladıkları andan itibaren aylara bölünmüş çalışma programı önerilerimiz olacaktır. Alan derslerini derslerin iki gruba ayırıp farklı dönemlerde çalışmanız verimin artmasına neden olacaktır.

 

Derslerinizi İktisat-Maliye ve Muhasebe-Hukuk olarak iki gruba ayırınız.

İlk önce iktisat ve Maliye grubundaki derslerle hazırlanmaya başlayınız.

KPSS A sınavına ideal hazırlanma süresi olarak 8 ayı öneriyoruz.

İlk iki ayda Mikro İktisat, Makro İktisat Maliye dersini, Genel Yetenek-Genel Kültür grubunda ise; Tarih ve Matematik derslerine çalışmanızı öneriyoruz.

Üçüncü aydan itibaren alan derslerine ayırtılan zamanın yarınsı beşli iktisat derslerine (Para –Banka, İktisadi Kalkınma ve Büyüme, Uluslararası İktisat, Türkiye Ekonomisi ve İktisadi Düşünceler Tarihi ) diğer yarısında Muhasebe dersine çalışmaya başlayınız.üçüncü ayın sonunda İktisat dersinin konuların tümünü tamamıyla bitirmiş olmanız sizin sınava hazırlık sürecinde motivasyonunuzu arttırmış olacaktır.

Dördüncü ay itibariyle artık Hukuk derslerine çalışmanın vakti zamanı gelmiştir. Dördüncü ayda ders çalışmaya ayırdığınız zamanızının %30’nu Hukuk derslerine ,%30 ‘nu Muhasebe dersine %20 ‘sinide bitirmiş olduğunuz İktisat ve Maliye dersleri konularının tekrarını yaparak soru ve deneme sınavı çözerek konun pekişmesini ve sürekleşmesini sağlayınız. Bu tekrarlar ve soru çözümleri sayesinde öğrendiklerinizi unutma riski tamamen ortadan kalkmış olacaktır. Geri kalan zamanınızın %20’lik kısmı ile Türkçe  ve Coğrafya derslerini çalışmanızı öneriyoruz.

Dördüncü ayın sonu itibariyle Muhasebe dersinin konularının tamamen bitirmeyi planlayınız.

Artık  beşinci ve altıncı aylarda ne yapacağımıza karar verelim.şimdiye kadar İktisat, Maliye,Muhasebe derslerini konu olarak  tamamen  programa göre çalışıp bitirdiğini düşünelim.Hukuk dersinde de bazı dersleri bitirdiğiniz varsayıyoruz.beşinci  ve altıncı aylardaki çalışma zamanınızın yine  %30’luk dilimini bitirmiş olduğunuz derslerin genel tekrarı ve soru çözümlemelerine ayırınız.%40’lık zaman diliminde Hukuk derslerine çalışmaya ayırıp konularını bitiriniz.%15’lik zaman diliminde ise Genel Yetenek-Genel Kültür derslerinde ki eksiklerinizi tamamlayınız.geri %15’lik zaman diliminde ise kurumsal deneme( KPSS kursları) sınavlarına katılınız. Katıldığınız kurumsal denemeler sizlere zaman yönetimi kullanımı açısında katkı sağlayacaktır.

Altıncı ayın sonunda tüm Hukuk derslerinde konuları bitirdiğinizi varsayalım.

Genelde adaylar hukuk derslerini hafife alarak gereken ağırlığı vermemektedir. Sınava hazırlanan adaylar üzerinde yaptığımız  gözlemler sonucu hukuk dersine böyle yanılgılı bir yaklaşım kanaat getirdik. Hukuk dersine ağırlık verip planlı ve programlı çalışan öğrenci ile gerekliği ağırlığı vermeyen öğrencinin  puanları arası fark gözle görülür şekildedir .

Bu sebeple  yedinci ve sekizinci ayların çalışma dönemlerinizde Hukuk derslerine ağırlık vererek çalışmalarınıza devam etmenizi öneriyoruz.

Bu süreçte   (yedinci ve sekizinci aylarda) çalışma  zamanınızın  %30’nu Hukuk , %20’sini İktisat %10’nuna Muhasebe  ,%10’nunu Maliye %15 ‘i Genel Kültür – Genel  Yetenek derslerinin tekrarına  ve geri kalan %15’lik zaman diliminde (haftada 1 güne denk gelmektedir) kurumsal deneme sınavlarına katılmaya devam ediniz.

Unutmayın Başarı Planlı Proğramlı ve Düzenli Bir Çalışmanın Sonucunda Ortaya Çıkacaktır.