Uzman Akademi Kursları


Uzman Akademi Kursları

Uzman Akademi Kursları

Kamu Personeli Seçme Sınavı kısa adı ile KPSS, devlet kurumlarına memur olarak atanmak ve çalışmak isteyen kişilerin girerek alanlarına göre ayrılan puan türlerine göre sıralandıkları bir puanlama sınavıdır. Devlet memuru olmak için pek çok kurum KPSS ile atama alırken; devlet memuru olmasa dahi, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri, TÜBİTAK vb. tüzel kurumlar da işe alımlarında KPSS üzerinden alınan belirli bir puanın geçilmesi şartlarını ararlar.
 
KPSS ile kamuda işe başlama iki şekilde olabilir. Bunlardan birincisi olan doğrudan atama yolu ile KPSS’nin hemen ardından açılan kontenjanlara KPSS’de alınan puanlar ile seçim yaparak; daha basit açıklamak gerekir ise üniversite sınavı mantığı ile merkezi tercih sistemi ile girilebilir. İkincisi ise bakanlıklar, müdürlükler, kamu iktisadi teşebbüsleri, kimi zaman belediyeler veya üniversitelerin bazı bölümleri için açılan ilanlardır. Bu ilanlar KPSS’de belirli bir puan barajının geçilmiş olması şartını aramaktadır.
 
KPSS her iki yılda bir yapılan bir sınav olduğu için KPSS kursu, bu sınavların kazanılmasında önemli rol oynamaktadır.


 
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kursları
 

Dikey geçiş, üniversitelerin meslek yüksek okullarından iki yıllık olarak öğrenim gören öğrenciler için ilgili teknik alanın dört yıllık fakültesine geçiş yapmak ve oradan mezun olarak yüksekokul diploması yerine fakülte diploması almak üzere tanınmış bir haktır. Dikey geçiş hakkı kazanman için ise her sene ilgili yüksek okullarda okuyan öğrencilere dikey geçiş sınavı uygulanır.
 
Dikey geçiş sınavı, düşük kontenjanlar göz önüne alındığında kazanılması zor bir sıralama sınavıdır. Dikey geçiş sınavında yaklaşık yüzde beşlik bir başarı oranı olduğundan sınava iyi hazırlanmak önemli bir kariye basamağıdır. DGS kursu, bu alanda olmazsa olmaz kriterlerden birisidir.


 
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Kursları
 
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı kısa adı ile ALES, üniversitelerde lisans eğitimi gören veya lisans eğitimini tamamlamış olan kişilerin yüksek lisans eğitimine başlaması için gerekli olan sınavdır. Yüksek lisans veya doktora eğitimine başlamak için üniversiteler belirli bir ALES puan barajının geçilmesi şartını aramaktadır.
 
ALES ayrıca üniversitelerde çalışacak akademik personel için de önemli bir kriterdir. Üniversiteler açtıkları akademik personel ilanlarında belirli bir ALES puan barajının geçilmesi şartını aramaktadırlar. Lisans üstü eğitim için gerekli olan bu sınavdan ALES kursu ile kolaylıkla geçilebilir.