Kaymakamlık Sınavı Giriş Şartları


Kaymakamlık Sınavı Giriş Şartları

Kaymakamlık Sınavı Giriş Şartları

Kaymakamlık Sınavı Giriş Şartları

İç İşler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2021 yılında 110 Kaymakam alınacağı duyurusu yapılmıştı. ÖSYM tarafından düzenlenen sınav için merak edilenler araştırılmaya başlandı. İlk olarak sınav başvuru tarihi ve sınav günü merak edilirken, ilerleyen zamanlarda soru dağılımı, sınav ücreti ve başvuru koşulları merak edildi. Kaymakam olabilmek için belirli kurallar elbette ki söz konusu.

Kaymakam Adaylarından İstenen Başvuru Şartları

Belirtilen bilgilere göre Kaymakam adaylarından istenen koşullar aşağıda ki gibi;

  • Yurt içinde bulunan üniversitelerin veya diplama denkliği Yükseköğretim kurulu tarafından onaylanarak hak kazanmış olacak şekilde yabancı üniversitelerden en az 4 yıllık mezuniyetinin bulunması ve bu üniversitelerin uluslararası ilişkiler, maliye ve finans, siyaset bilimi, sosyoloji, iktisat, halkla ilişkiler ve tanıtım, işletme ve psikoloji bölümlerinden mezun olmaları veya bu bölümlerin herhangi birinin müfredatından en az %80’ine katılmış olması ya da hukuk fakültesinden mezun olması gerekir.
  • Üniversitelerin tarih, mühendislik fakülteleri ve sosyal bilimler bölümlerinden en az 4 yıllık lisans eğitimini almış, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, hukuk ve iktisat alanlarından lisanüstü eğitim görmüş olması gerekir.
  • Yukarıda belirtilen bölümler haricinde okudukları bölümlerde bahsedilen müfredatın %80’ini almış olması, Yükseköğretim Kurulu tarafından alacakları eşdeğerlilik belgesi, lisanüstü eğitim yapacak Kaymakam adaylarının noter onaylı diploma suretleri ve mezuniyet belgelerini gösteren belge, sınav evrakları ile birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz edilmesi gerekir.
  • 1700 Sayılı  Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2 ve 2/A, 657 sayılı DMK’nın 48/A, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 274/A ve Kaymakam Adayları Yönetmeliği’nin 5. Maddelerinde yer alan şartlara haiz tutulmaktadır.
  • 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 35 yaşına girmemiş ve doldurmamış olmaları gerekir.
  • Askerlik hizmetini tamamlamış ve askerlikle bağlantısı olmayan, ertelenmemiş olması veya yedeğe geçmiş olmaması gerekmektedir.