DGS Hakkında Genel Bilgi


DGS Hakkında Genel Bilgi

DGS Hakkında Genel Bilgi

Dikey Geçiş Sınavı

Önlisans programlarından mezun ve mezun olabilecek (Meslek Yüksekokulları,Açıköğretim Önlisans programları ve YÖK tarafından önlisans denkliği verilmiş yurtdışındaki üniversitelerden) örgün öğretimde lisans tamamlama amacıyla ÖSYM tarafından yapılan seçme sınavıdır. Dikey geçiş sınavı her yıl Temmuz ayının ikinci haftasında düzenlenir.Sınava yılda ortalama 65 – 70 bin aday başvuru yapmaktadır. Bu adayların 10 bin civarı devlet ve vakıf üniversitelerinde örgün eğitimle lisans tamamlama şansını yakalamaktadır.

Başvuru Koşulları

Sınava başvuruda bulunabilecek adayların, mezun olabilecek durumda olmaları gerekmektedir.Mezun olamayan aday sınavı kazansa dahi yerleştirilemez ve bu hakkını bir sonraki senede kullanamaz. Bir sonraki sene için yeniden sınava girmek zorundadır. Adaylar mezun oldukları alanlarla ilgili her yıl Dikey Geçiş Sınavına katılabilirler.Birden fazla önlisans programından mezun olan adaylar aynı anda iki farklı bölüm için tercihde bulunamaz. Farklı bir tercihde bulunmak isterlerse bir sonraki yıl tekrar sınava girerek mezun olduğu diğer programla ilgili tercihlerde bulunabilir. Açıköğretim Fakültesi ve diğer lisans programlarından önlisans diploması almış adaylar Dikey Geçiş Sınavına başvuruda bulunamazlar. Bu durumu bozan iki istisna mevcuttur;

1. Üniversitelerin okul öncesi öğretmenliği bölümlerinden önlisans diploması almış olan adaylar ve meslek liselerinden okul öncesi programlarından mezun olan adaylar,
2. İngilizce öğretmenliği bölümünden önlisans diploması almış olan adaylar DGS ye girebilir.


Önemli Not:

Bu iki bölüm için de DGS ye başvuruda bulunabilmek için önlisans ortalamasının 60 puan ve üzeri olması gereklidir.

Başvurular

Başvurular her yılın Nisan ve Mayıs ayları  içerisinde ÖSYM nin belirlediği merkezlerden veya ÖSYM nin web sayfasından belirlenen tarihler aralığında başvuruda bulunabilirler.

SINAVIN İÇERİĞİ 

Dikey Geçiş Sınavında Sayısal Yetenek Testinde 60, Sözel Yetenek Testinde 60 olmak üzere toplamda 120 sorundan oluşan çoktan seçmeli iki farklı test uygulanmaktadır.

Sınav süresi toplam 2 saat 20 dakika (140 dakika) dır. Soru başına ortalama 69 saniye düşmektedir. Sayısal Yetenek Bölümü:Sayılarla işlem yapma, matematiksel ilişkilerden yararlanma, problem çözme, temel geometri bilgilerinden yararlanma, tablo ve grafik okuma ve mantıksal akıl yürütme sorularından oluşur. Sözel Yetenek Bölümü: Sözcükte anlam, cümle ve paragraf bilgisi, anlatım biçimleri, anlatım bozuklukları, mantıksal akıl yürütme sorularından oluşur. Dikey Geçiş Sınavında uygulanan testler lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme ( muhakeme) becerilerinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular önlisans programlarında kazanılan bilgi ve beceriyi ölçme amaçlı olmayacaktır. Testlerde farklı programlardan gelecek olan öğrencinin yerleşeceği lisans programını bitirecek yorum ve muhakeme gücüne ulaşıp ulaşamadığı esas alınacaktır. Bu amaçla test soruları farklı alanlardan gelen önlisans mezunlarının cevaplayabileceği nitelikte olacaktır.

 

 

DGS İLE KENDİ BÖLÜMÜMDEN HANGİ BÖLÜME GEÇİŞ YAPABİLİRİM?