Dikey Geçiş Sınavı Hakkında genel bilgiler, DGS Soru Sayısı, ÖBP Nedir?


Dikey Geçiş Sınavı Hakkında genel bilgiler,  DGS Soru Sayısı, ÖBP Nedir?

Dikey Geçiş Sınavı Hakkında genel bilgiler, DGS Soru Sayısı, ÖBP Nedir?

DGS, herhangi bir üniversitenin ön lisans bölümlerinden birinde mezun olmuş veya olabilecek durumdaki öğrencilerin katıldığı bir sınavdır. Dikey geçiş sınavlarına her yıl binlerce öğrenci başvuru yapmaktadır. Dikey geçiş sınavları ÖSYM tarafından yapılmaktadır. DGS’ye yükseköğretim lisans programlarına geçiş yapmayan isteyen öğrenciler başvuru yapmaktadır. DGS ye başvuru yapabilmek için bir ön lisans programından mezun olmuş veya son sınıf öğrencisi olmak gerekmektedir. Son sınıf öğrencilerinin DGS başvuru yapabilmeleri için staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olmaları gerekmektedir. Açık öğretim lisans programına başvuru yapmak isteyen öğrencilerinde DGS’ye başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

DGS Soru Sayısı

Dikey geçiş sınavı, toplam 120 sorudan oluşmaktadır. Sınavda adaylar 60 matematik ve 60 Türkçe sorusu cevaplamaktadır. Sınavda adayların lisans öğrenimde ki başarılarında etkili olan sayısal ve sözel içerikli sorular sorulacaktır. DGS de öğrencilerin ön lisans programında öğrendikleri bilgilere dayalı bir sınav değildir. Dikey geçiş sınavında farklı bölümlerden gelmiş adayların hepsinin yanıtlayacağı soru tarzında hazırlanmaktadır. 120 soru için verilen sınav süresi 2 saat 30 dakikadır.

 

ÖBP Nedir?

ÖBP, ön lisans başarı puanına denilmektedir. DGS’ye başvuran adayların bitirme yılı ve diploma notu göz önünde bulundurularak hesaplanan puan türüdür. Mezun durumunda olmayan adaylar için not ortalaması değerlendirilir. ÖBP puanı öğrencilerin not ortalamalarını 100’lük sisteme göre çevirdikten sonra 0,8 ile çarpıldıktan sonra bulunur. Dikey geçiş sınavlarında ÖBP puanın yüksek olması önemlidir. Dikey geçiş sınavından alınan puan ile ön lisans başarı puanı birleştirilerek, yerleştirme puanı hesaplanmaktadır. DGS puanı hesaplanırken adayların testlerden almış olduğu puanlar ile ön lisans başarı puanı kullanılarak hesaplama yapılmaktadır. Öğrencilerin merkezi sınavdan aldığı notların hesaplanabilmesi için en az bir sözel ve bir de sayısal netinin olması gerekmektedir. Dikey geçiş sınavında adaylara 30 tercih hakkı verilmiştir. DGS’de netler belirlenirken 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir.

 

Dikey Geçiş Sınavının Avantajları

Dikey geçiş sınavı her yıl yapılan bir sınavdır. ÖSYM tarafından yapılan DGS yalnızca bir yıl geçerlidir. 4 yıllık lisans programına girmek isteyen ön lisans öğrencileri için DGS  kolay yoldur. 4 yıllık lisans programına giriş yapabilmek için çok fazla ders ve konuya çalışmak gerekmektedir. DGS için sadece matematik ve Türkçe derslerini çalışmanız yeterli olacaktır. YKS için gerekli olan okul ortalama puanı DGS için geçerli değildir. Yani, okul ortalama puanı düşük olan bir öğrenci ön lisans eğitiminde çok çalışıp 4 yıllık lisans eğitimine geçiş yapabilir. DGS ye katılan aday sayısı YKS ’ye katılan daha azdır. YKS’de milyonlarca kişi ile yarışırken DGS de bu oran YKS'ye göre oldukça azdır.

DGS ile İlgili Bilgiler

DGS ön lisans öğrencilerinin 4 yıllık lisans eğitimine geçiş yapması için ÖSYM tarafından yapılan bir sınavdır. Dikey geçiş sınavı ile lisans eğitimine hak kazanan öğrenciler hangi sınıfta başlayacakları, kazandıkları üniversite tarafından belirlenmektedir. Adayların kazandıkları programda yabancı dil eğitim programı varsa öğrencilerin yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfı okumaları gerekmektedir. DGS sınavı ile lisans programlarına hak kazanan adaylar kendi alanları dışında tercih hakları bulunmamaktadır. YÖK'ün belirlediği alanlarda tercih yapma hakları mevcuttur. Adayların hangi bölümleri tercih edebilecekleri DGS tercih kılavuzunda yer almaktadır. Adayların mezun oldukları bölüm ili ilgili alanlarda 30 tercih hakkı bulunmaktadır. Dikey geçiş sınavları ÖSYM tarafından yapılır ve yerleştirme işlemleri de bilgisayar ortamında gerçekleştirilir. Adayların tercihleri yükseköğretim programlarının kontenjan koşullarına göre ayarlanmaktadır.