KPSS-A Puan Türleri ve Kurum Listesi


KPSS-A Puan Türleri ve Kurum Listesi

KPSS-A Puan Türleri ve Kurum Listesi

Kurum Atama Yapılacak Kadro

Test Ağırlıkları

Puan Türü

Öğrenim Koşulları

Başbakanlık Uzman Yardımcısı

GY;0,1 GK:0,1 HU;0,15 İK:0,1 İŞ:0,1 KY:0,1 MA:0,1 Uİ:0,1 YD:0,15 

KPSSP95

En az dört yıllık lisans eğitim veren Hukuk siyasal Bilgiler ,iktisat, işletme İktisadi İdari bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurtdışındaki yüksek öğrenim lisans programlarının birinden mezun olmak.

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı (Uluslar Arası İlişkiler )

GY;0,1 GK:0,1 HU;0,05 İK:0,05 Uİ:0,1 YD:0,6 

KPSSP36

Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren uluslar arası ilişkiler bölümü ile bu bölümde denkliği Yüksek Öğretim Kurumu Tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden mezun olmak.

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı (Kamu Yönetimi)

GY;0,1 GK:0,1 KY:0,4 MA:0,1 YD:0,3 

KPSSP30

Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Kamu Yönetimi bölümü ile bu bölüme denkliği Yüksek Öğretim Kurumu Tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden mezun olmak. 

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı(İşletme)

GY:0,1 GK:0,1 İŞ:0,5 YD:0,3  

KPSSP23

Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren İŞLETME bölümü ile bu bölüme denkliği Yüksek Öğretim Kurumu Tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden mezun olmak.

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı(MALİYE)

GY:0,1 GK:0,1 MA:0,5 YD:0,3  

KPSSP24

Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren MALİYE bölümü ile bu bölüme denkliği Yüksek Öğretim Kurumu Tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden mezun olmak.

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı(İktisat)

GY:0,1 GK:0,1 İK:0,5 YD:0,3  

KPSSP22

Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren İKTİSAT bölümü ile bu bölüme denkliği Yüksek Öğretim Kurumu Tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden mezun olmak.

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Planlama Uzman Yardımcısı

GY:0,5 GK:0,4 YD:0,1

KPSSP4

Dört yıllık Yüksek öğretim Kurumlarının giriş sınavı ilanında belirtilecek bölümlerin birinden mezun olmak veya bu bölümlerde lisansüstü eğitim yapmış olmak.

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Stajyer Dış Ticaret Kontrolörü

GY:0,1 GK:0,1 HU:0,5 İK:0,1 KY:0,1 MU:0,1 YD: diğer koşulara bak. 

KPSSP100

Hukuk,Siyasal bilgiler, İktisat,işletme,İktisadi ve İdari bilimler Fakültelerden ya da en az dört yıl eğitim veren ve eğitim programları itibariyle bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul olunan yurtiçi veya yurtdışındaki yüksek öğretim programlarından birini bitirmiş olmak.

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret Uzman Yardımcısı

GY:0,2 GK:0,2 YD:0,6 

KPSSP108

 

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Gümrük Müfettiş Yardımcılığı

GY:0,15 GK:0,1 HÜ:0,2 İK:0,2 MA:0,5 MU:0,1 YD:0,1

KPSSP44

Hukuk, Siyasal bilgiler, İktisat,işletme,İktisadi ve İdari bilimler Fakültelerinin Lisans programlarından veya dengi programlarından birinden mezun olmak.

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcısı (Hukuk)

GY:0,1 GK:0,1 HU:0,5 YD:0,5 

KPSSP21

Dört yıllık fakülte ve yüksek okullarının hukuk bölümlerinden veya bu bölümde denkliği kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim programların birinden mezun olmak.

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcısı(İktisat)

GY:0,1 GK:0,1 İK :0,5 YD:0,3 

KPSSP22

Dört yıllık fakülte ve yüksek okullarının İKTİSAT bölümlerinden veya bu bölümde denkliği kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim programların birinden mezun olmak.

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcısı(İSTATİSTİK )

GY:0,1 GK:0,1 İA :0,5 YD:0,3 

KPSSP25

Dört yıllık fakülte ve yüksek okullarının İSTATİSTİK bölümlerinden veya bu bölümde denkliği kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim programların birinden mezun olmak.

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcısı(İŞLETME )

GY:0,1 GK:0,1 İŞ :0,5 YD:0,3

KPSSP23

Dört yıllık fakülte ve yüksek okullarının İŞLETME bölümlerinden veya bu bölümde denkliği kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim programların birinden mezun olmak.

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcısı( MALİYE)

GY:0,1 GK:0,1 MA :0,5 YD:0,3

KPSSP24

Dört yıllık fakülte ve yüksek okullarının MALİYE bölümlerinden veya bu bölümde denkliği kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim programların birinden mezun olmak.

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcısı(MATEMATİK)

GY:0,15 GK:0,1 EK:0,5 YD:0,3 İA:0,15

KPSSP92

Dört yıllık fakülte ve yüksek okullarının MATEMATİK bölümlerinden veya bu bölümde denkliği kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim programların birinden mezun olmak.

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcısı(MÜHENDİS )

  GY:0,3 GK:0,2 İK:0,2 YD:0,3

  KPSSP17

Dört yıllık fakülte ve yüksek okullarının MÜHENDİSLİK bölümlerinden veya bu bölümde denkliği kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim programların birinden mezun olmak.

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcısı(ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER )

GY:0,2 GK:0,1 HU:0,1 İK:0,1 YD:0,4

KPSSP88

Dört yıllık fakülte ve yüksek okullarının ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER bölümlerinden veya bu bölümde denkliği kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim programların birinden mezun olmak.

Başbakanlık Sermaye Piyasa Kurulu(SPK ) Uzman Yardımcısı

GY:0,5 GK;0,1 YD;0,4

KPSSP6

Siyasal Bilgiler, Hukuk, iktisat, işletme, yönetim bilimleri Fakültelerinden, İktisadi ve ticari Bilimler Eğitimi veren Bölümlerinden ya da meslek konusu ile doğrudan ilgili en az dört yıl süreli diğer yükseköğretim kurumlarından veya yetkili makamlarca bunlara denkliği kabul edilen yurtdışı fakülte ve yüksekokullarından birini bitirmiş olmak.

Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı TUİK Uzman Yardımcısı

GY:0,1 GK:0,1 İK;0,5 YD;0,3

KPSSP22

En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İstatistik, Matematik, sosyoloji, Psikoloji bölümleri ile İktisat,işletme,İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, mühendislik, İletişim ve Hukuk fakültelerinden ya da bunlara yükseköğretim kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı TUİK UZManı Yardımcısı

GY:0,1 GK:0,1 KY:0,4 YD;0,1 MA:0,1

KPSSP30

En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İstatistik, Matematik, sosyoloji, Psikoloji bölümleri ile İktisat,işletme,İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, mühendislik, İletişim ve Hukuk fakültelerinden ya da bunlara yükseköğretim kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı TUİK Uzman Yardımcısı

GY:0,15 GK:0,1 İK:0,2 KY;0,2 Uİ:0,25

 

En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İstatistik, Matematik, sosyoloji, Psikoloji bölümleri ile İktisat,işletme,İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, mühendislik, İletişim ve Hukuk fakültelerinden ya da bunlara yükseköğretim kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Başkanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü Çalışma Uzman Yardımcılığı

GY:0,4 GK:0,25 İA:0,15 YD;0,2 

KPSSP69

Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmak.        

Dışişleri bakanlığı Aday İdari Memur

GY:0,35 GK:0,35 YD;0,3

KPSSP68

Dört yıl ve süreli yüksek öğretim Kurumlarından mezun olmak.

Dışişleri bakanlığı Aday Meslek Memur

GY:0,1 GK:0,1 YD;0,6 HU:0,05 Uİ:0,1

KPSSP36

Siyasal Bilgiler, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin, Uluslar arası İlişkiler, Kamu yönetimi, Siyaset Bilimi, İktisat, işletme Maliye ve Ekonomi lisans programlarının veya dengi programlar ile hukuk fakülteleri veya dengi programların birinden mezun olmak.

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı

GY:0,1 GK:0,1 HU:0,1 İk:0,2 KY:0,4 MA;0,1

KPSSP37

Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, işletme Fakülteleri veya Yüksekokullarda ya da bunlara denkliği yükseköğretim kurulu tarafından onaylanmış yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerin birinden mezun olmak. 

Kültür ve Turizm bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Stajyer Kontrolör

GY:0,4 GK:0,4 YD:0,2

KPSSP8

Mimarlık, Mühendislik, Şehir Plancılığı, Arkeoloji, Sanat Tarihi dallarında eğitim veren yurtiçi ve denkliği yükseköğretim kurulunca kabul edilen yurtdışı okullarından mezun olmak.

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı

GY:0,15 GK:0,15 HU:0,1 İŞ:0,1 İK:0,1 MA:0,1 MU:0,1 KY:0,1 YD:0,1

KPSSP65

Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, işletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya dengi en az dört yıl eğitim veren yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği kabul olunan yurtdışı yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

Sanayi ve ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı

GY:0,1 GK:0,1 HU:0,2 İK:0,15 MA:0,15 MU:0,2 YD:0,1

KPSSP51

Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, işletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya dengi en az dört yıl eğitim veren yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul olunan yurtdışı yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

Telekomünikasyon Kurumu Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı (THS)

GY:0,4 GK:0,35 İA:0,1 YD:0,15

KPSSP78

Üniversitelerin en az dört yıllık öğrenim veren fakülte ya da yüksekokulların elektrik/Elektronik, Elektronik-Haberleşme, Endüstri, Fizik, Bilgisayar, İşletme Mühendisliği ile Fizik ve İstatistik bölümlerinden mezun olmak.

Kültür Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı

GY:0,4 GK:0,4 YD:0,2 

KPSSP8

Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda ilan metninde duyurulacak en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya bunlara denkliği yükseköğretim kurulunca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı

GY:0,4 GK:0,1 İK:0,5

KPSSP9

En az dört yıl süre ile eğitim veren fakülte ve yüksekokulların ve bu okulların iktisat, işletme, Maliye bölümlerinden ve bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim lisans programlarının birinden mezun olmak.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Uzman Yardımcısı  

 

GY:0,7 GK:0,3 YD: diğer koşullara bakınız 

KPSSP1

Türkiye de veya yurtdışındaki denkliği yükseköğretim kurulunca tanınmış en az dört yıllık eğit veren yükseköğretim kurumlarının Ekonomi, Ekonometri, Çalışma ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme kamu Yönetimi, iş idaresi, Bankacılık, Sigortacılık, Hukuk, Maliye, Muhasebe, İstatistik, Bankacılık ve Finans, Uluslar arası ilişkiler, Endüstri Mühendisliği veya yüksek lisans eğitimi almış olmak.

Ulaştırma Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

GY:0,2 GK:0,2 YD:0,6

KPSSP108

En az dört yıllık eğitim veren yüksek etim kurumlarının öğretim kurumlarının veya bunlara denkliği yök tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının Hukuk, İktisat, İşletme, Uluslar arası ilişkiler Kamu Yönetimi veya İnşaat Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

Ulaştırma Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı

GY:0,1 GK:0,1 HU:0,2 İŞ:0,1 İK:0,1 MA:0,1 MU:0,1 KY:0,1 YD:0,1

KPSSP67

En az dört yıllık lisansa eğitim veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, iş İdaresi ve İdari Bilimler veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğrenim kurumlarından.