KPSS A Sınavına Nasıl Çalışmalı, KPSS A Sınavına Nasıl Hazırlanmalıyım?


KPSS A Sınavına Nasıl Çalışmalı, KPSS A Sınavına Nasıl Hazırlanmalıyım?

KPSS A Sınavına Nasıl Çalışmalı, KPSS A Sınavına Nasıl Hazırlanmalıyım?

KPSS A Sınavına Nasıl Çalışılmalı?  KPSS A Sınavına Nasıl Hazırlanmalı? KPSS A Ders çalışma Programı Nasıl Olmalı?

KPSS A Sınavına hazırlanan bir adayın sınava neden hazırlandığını iyi tespit etmesi gerekmektedir. Yani hedefini net belirlemeli, bu çalışmanın sonunda neye ulaşacağını net görmelidir. Zira net olmayan bulanık hedefler, bireylerde belirsizliğe sebebiyet neden olmaktadır.

KPSS A Çalışmaya başlarken sırasıyla yapılması gerekenler:

  1. Hedefinizi belirledikten sonra; nedir bu KPSS A sınavı, ne sorulur gibi sorulara cevap verecek bir arayış içerisine girmeli, süreci iyi öğrenmelisiniz.
  2. Son yıllarda KPSS A sınavında çıkan tüm soruları ve ÖSYM açıklamaları incelemelisiniz.
  3. Soruları inceledikten sonra sınav müfredatı hakkında bir fikriniz oluşmuştur artık.
  4. Müfredatı öğrendikten sonra KPSS A için hazırlanırken çalışmanız gereken dersleri konu konu çıkartıp dönemsel bir çalışma programı çıkartmalısınız.

Çalışacağınız ders ve konuları çıkarttığınıza göre çok sayıda ders ve konunun olduğunu görmüşsünüzdür. Bu derslerin tümünü bir arada çalışmanız, yoğunlaşmanızı engelleyebilir.

Bunun için sizlere bir yöntem önerimiz olacaktır.

KPSS A sınavına hazırlanan adayların %97’si -hedeflediği kurum nedeniyle- tüm derslere değil; Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe, Genel Yetenek-Genel Kültür derslerine çalışmaktadır. Bu derslerin de tümüne aynı anda çalışmak adaylara aşırı ağır gelebilir. Bu ağırlığı hafifletmek için önerimiz şu olacaktır;

Ders çalışmaya başladınız andan itibaren aylara bölünmüş bir çalışma programına sahip olmalısınız. Alan derslerini bölümlere ayırıp, her bir dönemlerde farklı derslere çalışmanız verimin artmasını sağlayacaktır.

 

Derslerinizi İktisat-Maliye ve Muhasebe-Hukuk olarak iki gruba ayırınız.

İlk önce iktisat ve Maliye grubundaki derslerle hazırlanmaya başlayınız.

KPSS A sınavına ideal hazırlanma süresi olarak 8 ayı öneriyoruz.

İlk iki ayda alan dersleri içinde Mikro İktisat, Makro İktisat ve Maliye dersini; Genel Yetenek-Genel Kültür grubunda ise; Tarih ve Matematik derslerine çalışmanızı öneriyoruz.

Üçüncü aydan itibaren alan derslerine ayrılan zamanın yarısında beşli iktisat derslerine (Para – Banka, İktisadi Kalkınma ve Büyüme, Uluslararası İktisat, Türkiye Ekonomisi ve İktisadi Düşünceler Tarihi), diğer yarısında Muhasebe dersine çalışmaya başlayınız. Üçüncü ayın sonunda İktisat dersinin tüm konularının tümünü  bitirmiş olmanız, sınava hazırlık sürecinde motivasyonunuzu arttırmış olacaktır.

Dördüncü ay itibariyle artık Hukuk derslerine çalışmanın zamanı gelmiştir. Dördüncü ayda ders çalışmaya ayırdığınız zamanın %30’unu Hukuk derslerine, %30‘unu Muhasebe dersine, %20‘sini de bitirmiş olduğunuz İktisat ve Maliye derslerine (konularının tekrarını yapınız ayrıca soru ve deneme sınavı çözerek konun pekişmesini ve süreklileşmesini sağlayınız) ayırmalısınız. Bu tekrarlar ve soru çözümleri sayesinde öğrendiklerinizi unutma riski tamamen ortadan kalkmış olacaktır. Geri kalan zamanınızın %20’lik kısmında da Türkçe  ve Coğrafya derslerini çalışmanızı öneriyoruz.

Dördüncü ayın sonu itibariyle Muhasebe dersinin konularının tamamen bitirmeyi planlayınız.

Artık  beşinci ve altıncı aylarda ne yapacağımıza karar verelim. Şimdiye kadar, çalışma programına göre İktisat, Maliye ve Muhasebe derslerini konu olarak  tamamen  çalışıp bitirdiğinizi kabul edelim. Hukuk dersinde de bazı dersleri (Anayasa, İdare...) bitirdiğinizi varsayıyoruz. Beşinci  ve altıncı aylardaki çalışma zamanınızın yine  %30’luk dilimini bitirmiş olduğunuz derslerin genel tekrarı ve soru çözümlemelerine ayırınız. %40’lık zaman diliminini Hukuk derslerine çalışmaya ayırıp konularını bitiriniz. %15’lik zaman diliminde ise Genel Yetenek - Genel Kültür derslerindeki eksiklerinizi tamamlayınız. Geri kalan %15’lik zaman diliminde ise kurumsal deneme (KPSS kursları) sınavlarına katılınız. Katıldığınız kurumsal denemeler, sizlere zaman yönetimi konusunda katkı sağlayacaktır.

Altıncı ayın sonunda tüm Hukuk derslerinde konuları bitirdiğinizi varsayalım.

Genelde adaylar hukuk derslerini hafife alarak gereken ağırlığı vermemektedir. Sınava hazırlanan adaylar üzerinde yaptığımız gözlemler sonucu hukuk dersine karşı böyle yanılgılı bir yaklaşım olduğuna kanaat getirdik. Hukuk dersine gerekli ağırlığı vererek planlı ve programlı çalışan öğrenci ile gerekliği ağırlığı vermeyen öğrencinin puanları arası fark gözle görülür şekildedir.

Bu sebeple yedinci ve sekizinci ayların çalışma dönemlerinde özellikle Hukuk derslerine ağırlık vererek çalışmalarınıza devam etmenizi öneriyoruz.

Bu süreçte (yedinci ve sekizinci aylarda) çalışma  zamanınızın  %30’unu Hukuk, %20’sini İktisat, %10’nunu Muhasebe, %10’nunu Maliye, %15 ‘ini Genel Kültür – Genel  Yetenek derslerinin tekrarına ayırmaya ve geri kalan %15’lik zaman diliminde de(haftada 1 güne denk gelmektedir) kurumsal deneme sınavlarına katılmaya devam ediniz.

Unutmayın, Başarı Planlı Programlı ve Düzenli Bir Çalışmanın Sonucunda Ortaya Çıkacaktır!