KPSS Sınavında Ne Soruluyor?


KPSS Sınavında Ne Soruluyor?

KPSS Sınavında Ne Soruluyor?

KPSS Lisans Türkçede Ne Soruluyor?

KPSS Lisans Türkçe Soru Dağılımları;

Değerli adaylar lisans mezunları için KPSS Türkçe alanında çıkan konuları sizler için tablolaştırdık. Aşağıdaki tabloyu inceleyerek ÖSYM’nin son yıllarda Türkçe alanında hangi konulara ağırlık verdiğini görebilir, hazırlıklarınızı buna göre yapabilirsiniz. Türkçe alanında gözlemlerimizi belirtmemiz gerekirse, Türkçe soruları üç temel başlık altında sorulmaktadır. Bunlar anlam soruları, dil bilgisi soruları ve sözel mantık sorularıdır. ÖSYM dil bilgisi kısmında özellikle "Yazım Kuralları", "Ses bilgisi", "Noktalama İşaretleri", "Cümlenin Ögeleri" ve "Sözcüğün Yapısı" konularına ağırlık vermektedir. Önceki yıllarda çokça sorulan Anlatım Bozukluğu sorularının yerini ise son yıllarda "Sözel Muhakeme ve Mantık" soruları almaktadır.

 

KPSS Türkçe Türkçe Dersi Yıllara Göre Soru Dağılımı
             YILLAR
 KONULAR 2015 2016 2017 2018 2019
SÖZCÜĞÜN ANLAMI 1 2 1 1 1
CÜMLENİN ANLAMI 1 3 3 1  
SÖZCÜK TÜRÜ 2 2 2 1 2
SÖZCÜĞÜN YAPISI / EKLER _ 1 1 2 1
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 1 0 1
CÜMLENİN TÜRLERİ _ 1 - 1 _
SES OLAYLARI 1 1 1 1 1
YAZIM KURALLARI 1 2 1 1 1
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 _ - 1 1
ANLATIM BOZUKLUKLARI _ _ _ 1 _
PARAGRAF 13 13 14 15 14
PARAGRAFTA ANLATIM BİÇİMLERİ 1 _ 2 1 1
SÖZEL MANTIK 8 4 4 4 4
TOPLAM 30 30 30 30 30

 

KPSS Tarih Dersinde ne Soruluyor?

KPSS Lisans Tarih Soru Dağılımları;

Değerli adaylar KPSS Tarih alanında çıkan konuları sizler için tablolaştırdık. Aşağıdaki tabloyu inceleyerek ÖSYM’nin son yıllarda Tarih alanında hangi konulara ağırlık verdiğini görebilir, hazırlıklarınızı buna göre yapabilirsiniz. Tarih alanında gözlemlerimizi belirtmemiz gerekirse Tarih soruları beş temel başlık altında sorulmaktadır. Bu temel başlıklara baktığımızda  "İslamiyet’ten Önceki  Türk Devletleri", "İlk Müslüman Türk Devletleri", "Osmanlı Devleti", "İnkılap Tarihi", "Çağdaş Türk ve  Dünya Tarihi" gibi başlıklarla karşılaşırız. ÖSYM, Osmanlı Tarihi’nden daha çok son konulardan soru sormaktadır. Osmanlı'da Gerileme - Dağılma, Islahatlar ve Osmanlı Kültür - Medeniyet konularına ağırlık verilmektedir. İnkılap Tarihi kısmında ise Kurtuluş Savaşı  konusu önem arz etmektedir. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi kısmından ise ortalama her sene üç soru sorulmaktadır.

KPSS Tarih Dersi Sınav Soruları Yıllara Göre Konu Dağılımı
 YILLAR  2013 2014 2015 2016 2017
İSLAMİYET’TEN ÖNCEKİ TÜRK DEVLETLERİ 1 1 2 1 1
İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ 2 3 1 2 2
OSMANLI DEVLETİ SİYASİ TARİHİ 2 5 4 6 6
OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE UYGARLIK 6 2 5 3 3
XX.YÜZYILDA OSMANLI 2 4 1 2 _
KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIK DÖNEMİ 2 _ 3 3 4
KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELERİ 3 4 2 3 3
DEVRİM TARİHİ 3 3 2 2 2
ATATÜRK DÖNEMİ İÇ VE DIŞ POLİTİKA 3 _ 2 1 2
ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI _ _ 2 1 1
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 3 5 3 3 3
TOPLAM 27 27 27 27 27