KPSS Sıkça Sorulan Sorular


KPSS Sıkça Sorulan Sorular

KPSS Sıkça Sorulan Sorular

Kpss Soru Değişimleri Hakkında.

Kpss testlerinde soru sayıları nasıl ve hangi yönde değişti?

 

Genel Kültür ve Genel Yetenek (120 Soru)

Genel kültür ve genel yetenek alanı hem öğretmen hem de a grubu adaylar için ortak bölümdür. Bu bölümden toplam 120 soru çıkmaktadır. Bu 120 soru cumartesi sabahı oturumunda adaylara verilen 120 dakikalık süre içinde çözülmektedir. Genel Kültür ve genel yetenek oturumu Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, vatandaşlık bilgisi ve güncel-sosyolojik olaylar konularından oluşmaktadır.

Türkçe (30 soru)

Türkçenin soru sayısı aynı kaldı. Değişiklik öncesinde bu alanda sözcük bilgisi, dil bilgisi, anlatım özellikleri, okuduğunu anlama konularından soru gelmekteydi.

Şimdi ise “Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.” İbaresi kullanılmaktadır.

Matematik (30 soru)

Matematik soru sayısı değişmedi. Değişiklik öncesinde sayılarla işlem yapma, matematiksel ilişkilerden yararlanma, problem çözme, temel geometri bilgileri, tablo grafik okuma konularından soru gelmekteydi.

Şimdiki konu dağılımında ise “Sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.” ifadesine yer verilmiştir. Soruların ALES soru tarzına yakınlaşacağı düşünülebilir.

Tarih (27 soru)

Tarih soru sayısı 30’dan 27’ye düştü. Önceden Eski Türk Devletleri ve Osmanlı Devletinden 9 soru, inkılâp tarihinden 21 soru gelmekteydi.

Yeni sistemde ise Selçuklu Devleti ve Öncesi Türk Devletlerinden 3 soru, Osmanlı devletinden 9 soru, İnkılap tarihinden ise 12 soru gelecek. Ayrıca 2013 sınavı ile birlikte ilk defa Çağdaş Türk ve Dünya Tarihinden 3 soru gelecek.

Coğrafya (18 . soru)

Coğrafya soru sayısı değişmedi. Türkiye’ni fiziki özelliklerinden gelen soru sayısı 7’ye yükseldi. Türkiye’nin ekonomik özellikleri sorusu 13’e düştü. Beşeri özellikler ise hala 5 soru gelecek.

Vatandaşlık Bilgisi (9 soru)

Vatandaşlık bilgisi soru sayısı değişmedi. Ancak devletler umumi ve özel hukuku konusu buradan kaldırıldı.

Güncel Konular (6 Soru)

Güncel konuların soru sayısı 3 iken 6’ya yükseldi. Bu durum adayları daha çok gazete okumaya ve haberleri takip etmeye teşvik edecek gibi gözüküyor.

Hukuk (40 soru)

Hukuk alanında soru sayısı ve konu yüzdeleri değişmedi.

İktisat (40 soru)

İktisat soru sayısı değişmedi. Ancak, iktisadi düşünce tarihi sorularından 2 soru kesilerek makro iktisada eklendi. Böylece makro iktisattan 10 soru ve İDT’den 2 soru gelecek. Bu durum makro iktisat okullarından detaylı soru gelebileceğini gösteriyor.

Maliye (40 soru)

Maliye alanında soru sayısı ve konu yüzdeleri değişmedi.

Muhasebe (40 soru)

Muhasebe soru sayısı değişmedi. Ancak genel muhasebe soru sayısı 28’den 26’ya geriledi. Bu iki soru ihtisas muhasebesi sorularına eklendi ve buradan 4 soru gelecek.

Kamu Yönetimi (40 soru)

Kamu yönetimi alanında soru sayısı ve konu yüzdeleri değişmedi. Sadece yönetim bilimleri konusunda kamu politikaları konuları da eklendi.

ÇEKO (40 soru)

Soru sayısı değişmedi ancak konu yüzdeleri değişti ve yeni konular eklendi. İş hukuku ve teorisinden 8 soru, sosyal güvenlik hukuku ve teorisinden 10 soru, sosyal politika 4 soru, çalışma ekonomisi 12 soru, çalışma psikolojisi ve çalışma sosyolojisin 6 soru gelecek

 

Bir mühendis hem KPSS-A'ya hem de KPSS-B'ye başvurabilir mi?

ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yoluyla atama yapılmak için ilana çıkılan tüm kadrolar KPSS-B'dir. Buna göre KPSS'nın genel kültür ve genel yetenekten oluşan bölümüne giren her aday bu KPSS-B kadroları tercih işlemine katılabilecektir. Ancak, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrolarına başvurabilmek için ÖSYM'nin yapacağı KPSS sınavı sonrasında sınavı açan kamu kurumlarınca yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavdan da başarılı olmak gerekmektedir. Bu, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadroları için açılan ilanda, hangi bölüm mezunlarının yazılı ve/veya sözlü sınava katılabileceği belirtilir. Bu ilanda mühendislik bölümüne de yer verilmiş ise aday ilana çıkılan müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrosuna başvurabilir. Burada şu hususu belirtmek gerekmektedir. Müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrosuna başvurabilmek için Genel Kültür ve Genel yetenek sınavlarına ek olarak Pazar günü yapılan alan bilgisisınavlarına (İktisat, Muhasebe, Maliye vb) katılmak gerekmektedir. Bu sınava sadece lisans mezunları girebilmektedir.

 

Pedagojik Formasyonu olmayan Fen-Edebiyat mezunları öğretmen olarak atanabilirler mi?

MEB-Talim ve Terbiye Kurulu'nun 12.07.2004 tarih ve 119 sayılı Kararı ile yeniden belirlenen “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esasların 9. maddesinde “Bu Esasların 7 ve 8'inci maddelerinde belirtilen nitelikleri taşıyan potansiyel adaylarla ihtiyacın karşılanamadığı atama dönemlerinde sınırlı olmak ve belirtilen nitelikleri taşıyan adayların atanmalarından sonra gelmek koşuluyla, ek çizelgede yer verilen yüksek öğretim programlarından mezun olanlardan Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programını tamamlamış olanlar, KPSS den 75 ve daha yukarı puan aldıklar takdirde, pedagojik yönden eksikleri tamamlatılmak üzere alan öğretmenliklerine atanabilirler. Bu şekilde öğretmenliğe atananların Pedagojik Formasyon eğitimleri adaylık dönemi içinde gerçekleştirilir” denilmektedir.

 

KPSS B kadroları için her yıl alım yapılmakta mıdır?

 

KPSS-B kadrolarına alımlar sadece çift yıllarda yapılmaktadır. 2018 yılında da B grubu kadrolar için alım yapılacak olup, bu kadrolara başvurmayı düşünen adaylar 2018 KPSS’ye katılmak durumundadırlar.

 

KPSS B kadrolarına atanmak için hangi puan türleri kullanılmaktadır?

KPSS B kadroları için gerçekleştirilen atamalarda önlisans mezunu adaylar için P 93, ortaöğretim mezunu adaylar için P 94 ve lisans mezunu adaylar için P 3 puan türleri kullanılmaktadır.

 

KPSS B kadrolarına atanmak için girilmesi gereken KPSS sınavları hangi tarihlerde yapılmaktadır?

KPSS B kadrolarına atanmak için müracaat edecek lisans düzeyindeki adayların 5 Temmuz 2014 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Genel Kültür – Genel Yetenek sınavına, önlisans mezunu adayların 27 Eylül 2014 cumartesi günü,  ortaöğretim mezunu adayların ise 28 Eylül 2014 Pazar günü gerçekleştirilecek Genel Kültür – Genel Yetenek sınavına girmeleri gerekmektedir.

 

Tek Yıllarda Yapılan KPSS Sonuçları Neden B Grubu Atamalarda Kullanılamıyor?

18/03/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; “KPSS’nin usul ve esasları, içeriği, yapılacağı yer ve zamanı, sınavın duyurulması, KPSS’de yer alacak konular ile testler ve bunların ağırlıkları, puan türleri ve hesaplama yöntemi, başvuru yapacakların öğrenim düzeyi, adayların başvurusu, sınavdan elde edilecek puan türlerinin yerleştirmede ve giriş sınavına çağrıda kullanılmasına ve KPSS sonuçlarının adaylara ve kurumlara bildirilmesine ilişkin esaslar, DPB ve ÖSYM tarafından müştereken belirlenir.

Bu usul ve esaslara uygun olarak ÖSYM’ce bir KPSS Kılavuzu ve Başvuru Belgesi hazırlanır.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme dayanılarak yayımlanan 2011 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Kılavuzunun “Genel Bilgiler, Temel İlke ve Kurallar” başlıklı  bölümünün 1,6. maddesinde “2011-KPSS sonuçları B Grubu Kadrolar için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak merkezi yerleştirme işlemlerinde ya da merkezi yerleştirme kapsamında olmamakla birlikte yapacakları ilk defa açıktan personel alımlarında KPSS sonuçlarını kullanma durumunda olan ve kamu personeli istihdam eden (Belediye İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru, Milli Savunma Bakanlığı sivil memur alımları ve bazı üst kurullar gibi.) tüm kurumların yapacakları personel alımlarında kullanılamayacaktır. A Grubu Kadrolar ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Kadrolarına başvurmayacak adayların 2009-KPSS’ ye girmelerine gerek yoktur.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

4/B’linin, Yeniden 4/B‘li Olmasında Sınırlama Bulunmakta Mıdır?

Hali hazırdaki mevzuata göre 4/B‘li olarak çalışanlardan hizmet sözleşmesini fesih edenler, (doğum ve askerlik nedeniyle fesih ile unvan değişikliği hariç olmak üzere) 1 yıl boyunca yeniden 4/B’li  olamamaktadır. Sınırlama sadece 4/B’den istifa edip yeniden 4/B’li bir göreve atanmaya ilişkindir.

4/B’li Çalışan 2.kez Yerleşmeme Kuralına Tabi midir?

Kamu kurum ve kuruluşları  ve adaylarca Başkanlığımıza intikal ettirilen bahse konu şikâyetler dikkate alınarak, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek-2 nci maddesinde 09/01/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle “Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, daha sonraki personel alımları için yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamazlar.”  hükmü getirilmiş ve bu hükmün değişiklik tarihinden sonra yapılacak sınavlara katılan adaylar hakkında uygulanacağı belirtilmiştir.

Diğer taraftan, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilen merkezi yerleştirmenin kapsamı; kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanun’un 4/A maddesi çerçevesinde Devlet memuru olarak istihdam edilecek kadrolar ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında istihdam edilecek kişilere ait pozisyonlara yapılacak yerleştirmeleri kapsamaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan mezkûr Kanun’un 4/B maddesi çerçevesindeki istihdamlar, adı geçen Yönetmelik ve merkezi yerleştirme kapsamında değildir. Bu meyanda, kamu kurum ve kuruluşlarının 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesinde istihdam edecekleri sözleşmeli pozisyonlara atanan adayların aynı KPSS sonuçlarını ÖSYM Başkanlığınca yapılacak merkezi yerleştirme işlemlerinde kullanabilmeleri mümkün bulunmaktadır.

 

 

Çalışan memur istifa yoluyla, yerleştiği yeni kadroya geçiş yapabilir mi?

Bu oldukça riskli bir durumdur. 2003 yılında imam olarak çalışırken KPSS ile yerleştirildikleri öğretmen kadrolarına istifa ederek göreve başlayan 45 aday öğretmenin, bu durumlarının tespiti üzerine görevlerine son verilmiştir. Yukarıda açıklamış olduğumuz KPSS-A grubu kadrolara geçiş süreci aynen bu kadrolar için de geçerlidir. Çünkü, bu durum nakil olarak değerlendirilmemektedir.

 

İstifa Eden Memurun KPSS ile Atanması Nasıl Olur?

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 20 nci maddesinde, “Devlet memurları, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler.” hükmü, çekilen veya çekilmiş  sayılanların yeniden atanmalarını düzenleyen 97 nci maddesinde ise; “Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;

A) 94 üncü  maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,

B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına uymadan ayrılanlar bir yıl geçmeden,

C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,

D) 96 ncı  maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,

Devlet memurluğuna alınamazlar.” hükmü yer almakta olup, çalıştığı  kurumdan istifa etmek suretiyle görevlerinden ayrılanların, yeniden Devlet memurluğu görevine atanabilmeleri mezkûr hükümlerde yer alan bekleme süreleri geçtikten sonra yapılabilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50’nci maddesinin birinci fıkrasında, Devlet kamu hizmeti ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmalarının şart olduğu; “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik”te ise kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak çalışmak isteyenlerin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) (B) grubu kadrolar için yapılacak oturumlara katılmak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır.

Mezkûr Yönetmelik gereği memur alımlarında kayırmacılığın önüne geçilebilmesi ve objektif bir yerleştirme yapılabilmesi amacıyla uygulanan bu sistemde,  Devlet memuru olmak isteyen adayların işe yerleştirilmeleri; adayların Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) girmelerini müteakip, ÖSYM Başkanlığınca KPSS Tercih Kılavuzu ile ilan edilecek kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonlara başvurmaları halinde, KPSS puanları, kurum ve unvan tercihleri ile KPSS Tercih Kılavuzu’nda belirtilen nitelikler dikkate alınarak bilgisayar ortamında yapılmaktadır.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, memur olarak görev yapmakta iken istifa etmek suretiyle görevlerinden ayrılanların bekleme sürelerini müteakip, en son öğrenim düzeyinden Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmeleri ve müteakiben ÖSYM Başkanlığınca gerçekleştirilebilecek yerleştirme işlemlerine başvurarak puanları ve tercihleri çerçevesinde yerleştirilmeleri halinde atanmaları mümkündür.

 

Çalışan memurlar istifa ederek hangi görevlere başlayabilir?

 

657 sayılı Kanunda yer alan ve istifa halinde en az 6 ay bekleme süresi öngören hükümler sadece memuriyet kadroları için geçerlidir. Yani bu süreler 657′e tabi kadrolardan 657′e tabi başka bir kadroya yapılacak atamalarda söz konusudur. Ancak, KPSS ile 657′e tabi olmayan kadrolara da atama yapılmaktadır. Örneğin KİT’lerde çalışan personel temel olarak 399 olarak adlandırılan bir KHK’ye (Kanun Hükmünde Kararname) tabidir. Şayet bir memur, KPSS’ye girer ve 399 tabi KİT’lerdeki bir sözleşmeli pozisyonu tercih eder ve puan durumuna göre buraya yerleşmeye hak kazanırsa, bu aday istifa ederek bu yeni görevine başlayabilir. Bu durum için muvafakat almaya gerek yoktur. Bu durum aynı şekilde şu an için 399′a tabi olarak çalışıp da daha sonra KPSS ile bir memur kadrosuna yerleşecek adaylar için de aynen geçerlidir.

 

Atamamı Dondurabilir miyim?

“Ben atandım ama … üniversitesinde eğitimim devam ediyor. Eğitim yılı sonuna kadar atamamı dondurabilir miyim?”
“Ben atandım ama şuan askerdeyim, askerlik bitişine kadar atamamı dondurabilir miyim?”

 

15 Gün İçinde Göreve Başlanılmalıdır.

Bu sorulara yanıt, 657 sayılı Kanunun 62 ve 63′üncü maddeleridir. Kanunun 62′inci maddesinde aynı yerdeki bir kamu görevine atananın ertesi gün işe başlaması, başka bir yerdeki göreve atananın ise 15 içinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorunda olduğu belirtilmiştir. Örnek verecek olursak: Mersin’de ikamet eden ama Tekirdağ’a memur olarak atanan birisinin atama emrinin tebliğinden itibaren 15 gün içinde gidip göreve başlaması gerekmektedir.

Ösym’nin İşlemi Atama İşlemi Değildir

Burada dikkat edilecek husus, ÖSYM’nin yaptığı işlemin bir atama değil yerleştirme işlemi olduğu, atama işleminin kuruma belgelerin verilmesi üzerine yerleştirmenin yapıldığı kurumca yapılan işlem olduğu hususudur. Örnek verecek olursak: ÖSYM’nin KPSS yerleştirmesi ile Muş’a, Tarım Bakanlığına yerleşen kişiye ÖSYM’nin yapacağı tebligat bir atama değildir. Aday ÖSYM’nin tebligatı üzerine tarım bakanlığına başvurur ve istenen belgeleri teslim eder. Bundan sonra Tarım Bakanlığının atamayı yapmasını bekler. Bu da tebligat ile olacaktır. Tarım Bakanlığından gelecek tebligat üzerine ilgili kişi yukarıdaki paragrafa göre hareket eder ve işe başlar. Mevzuatımıza göre atama işlemi yapıldıktan yani belgelerin verilip, ilgili kurumca atama yapıldıktan sonra gidip işe başlamayanlar “1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam” edilemezler.

15 Günlük Süreyi Uzatan Tek Hal

657 sayılı Kanuna göre başka bir yere atama halinde 15 günlük süreyi uzatan tek bir hal bulunmaktadır. Madde metni şu şekildedir: “Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.”

Belge ile ispatlanacak hallerden dolayı göreve başlamama halinin içine sağlık sorunları ve askerlik durumu sokulabilir. Bu halde iki ay beklenmektedir. Ancak bunun dışında atamayı dondurmak gibi bir durum bulunmaktadır.

Burada iki istisna bulunmaktadır.

1- Askerlik durumu: Mahkemeler, atama yapıldığı esnada askerde olanların haklarının askerlik sonrasına kadar saklı tutulması gerektiğini belirten kararlar vermektedir. Ancak idareler, 657′nin ilgili maddesi değişmediği için uygulamada hala 2 aydan sonra, göreve son vermektedir. Ancak askerlikten dolayı göreve başlamayanlar, dava açarlarsa, davayı kazanmaktadır.

2- Milli Eğitim Bakanlığı: Bakanlık öğretmen aldıktan sonra atama yaparken, askerde olan öğretmenlerin haklarını mali yılsonuna kadar saklı tutmaktadır. Bu uygulamayı sadece Milli Eğitim Bakanlığı yapmaktadır.
Yine Bakanlık, atandığı esnada, bir özel öğretim kurumlarında görevli öğretmenin atama hakkını sözleşme süresi sonuna kadar saklı tutabilmektedir. Ancak, Bakanlık bunu her atama döneminde değil bazı atama dönemlerinde yapmaktadır. bu nedenle Bakanlığın atama dönemlerindeki kılavuza bakmak ve bu hakkın kılavuzda yer alıp almadığına bakmak gerekmektedir..

 

Hem A hem B Grubu İçin Yapılan KPSS’lere Katılmak Mümkün mü?

ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yoluyla atama yapılmak için ilana çıkılan tüm kadrolar KPSS-B’dir. Buna göre KPSS’nın genel kültür ve genel yetenekten oluşan bölümüne giren her aday bu KPSS-B kadroları tercih işlemine katılabilecektir. Ancak, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrolarına başvurabilmek için ÖSYM’nin yapacağı KPSS sınavı sonrasında sınavı açan kamu kurumlarınca yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavdan da başarılı olmak gerekmektedir. Bu, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadroları için açılan ilanda, hangi bölüm mezunlarının yazılı ve/veya sözlü sınava katılabileceği belirtilir. Bu ilanda mühendislik bölümüne de yer verilmiş ise aday ilana çıkılan müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrosuna başvurabilir. Burada şu hususu belirtmek gerekmektedir. Müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrosuna başvurabilmek için Genel Kültür ve Genel yetenek sınavlarına ek olarak Pazar günü yapılan alan bilgisi sınavlarına (İktisat, Muhasebe, Maliye vb) katılmak gerekmektedir. Bu sınava sadece lisans mezunları girebilmektedir.

Aşağıdaki linklerden yararlanarak kpss kurslarımıza ulaşabilirsiniz.

Kpss kursu | Kadıköy KPSS Kursu  | Ales Kursu | DGS Kursu 

 

Etiketler : kpss de ne sorulur, KPSS soruları