KPSS Hakkında Genel Bilgiler


KPSS Hakkında Genel Bilgiler

KPSS Hakkında Genel Bilgiler

1- KPSS-A KADROLARI

KPSS-A Kadroları; genelde müfettişuzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrolarından oluşmaktadır. 2000'li yıllara kadar KPSS-A kadrolarına genel olarak İİBF, SBF ve Hukuk fakültesi mezunları başvurabilmekteydi. Sadece bölüm bazında bazı değişiklikler olabilmekteydi. Örneğin Başbakanlık Uzman yardımcılığına (A) bölümü mezunu, Maliye müfettişliğine de (B) mezunları başvuramayabilmekteydi. Ancak, KPSS'nin merkezi olarak 1999 yılından itibaren düzenli bir şekilde her yıl yapılmasıyla beraber başvurabilecek bölümlerde artış oldu. Örneğin kimi kamu kurumları mühendislik fakültesi mezunlarının (AB Genel Sekreterliği) kimileri Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının (DİE) kimileri de Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Kimyager veya Kimya Mühendislerinin (sağlık Bakanlığı) başvurularını kabul etmeye başlamıştır. Bu noktada şu hususu vurgulamak gerekmektedir: Her ne kadar başvuran bölüm sayısı artmış ise de hala kamu kurumlarının çoğu atama yapacakları uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı ve denetmen yardımcısı kadrolarına genel olarak İİBF, SBF ve Hukuk Fakültesi mezunları arasından başvuru kabul etmektedir.

A GRUBU KADRO SINAVLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

1-  Yaş (Son yapılan düzenlemelerle A Grubu kadrolarda mesleğe giriş için 30 olan yaş sınırı 35’e yükseltilmiştir.)

2-  Sağlık (Sağlık durumu itibariyle yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak)

3- Güvenilirlik (Devlet memuru olmayan engel sabıka kaydı bulunmamak)

BAZI KURUMLAR VE A KADRO MESLEKLERİ

A) TBMM

 • Uzman Yardımcısı 

B) SAYIŞTAY

 • Sayıştay Denetçi Yardımcısı

C) BAŞBAKANLIK

 • Başbakanlık Müfettiş Yardımcısı
 • Başbakanlık Uzman Yardımcısı

 D) BAKANLIKLAR

Adalet Bakanlığı

 • İdari Yargı Hakim Adayı
 • Stajyer Kontrolör

 

Milli Savunma Bakanlığı

 

İçişleri Bakanlığı

 • Kaymakam Adayı
 • APK Uzman Yardımcısı
 • İl Planlama Uzman Yardımcısı

 

Dışişleri Bakanlığı

 • Aday Meslek Memuru
 • Aday İdari Memur

 

Maliye Bakanlığı

 • Vergi Müfettiş Yardımcısı
 • Stajyer Gelirler Kontrolörü
 • Stajyer Bütçe Kontrolörü
 • Stajyer Muhasebat Kontrolörü
 • Stajyer Milli Emlak Kontrolörü
 • Stajyer Tasfiye Kontrolörü
 • Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı (MASAK)
 • Maliye uzmanlığı
 • Defterdarlık Uzmanlığı
 • Maliye Uzman Yardımcısı
 • Gelir Uzman Yardımcısı
 • Vergi İstihbarat Uzman Yardımcısı

 

Milli Eğitim Bakanlığı

 • Müfettiş Yardımcısı

 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

 • Müfettiş Yardımcısı

 

Sağlık Bakanlığı

 • Müfettiş Yardımcısı

 

Ulaştırma Bakanlığı

 • Müfettiş Yardımcısı

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

 • Müfettiş Yardımcısı
 • Stajyer Kontrolör

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 • Müfettiş Yardımcısı

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

 • Müfettiş Yardımcısı
 • Stajyer Kontrolör (3 Genel Müdürlük)
 • Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 • Müfettiş Yardımcısı

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı

 • Müfettiş Yardımcısı
 • Stajyer Kontrolör
 • Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı

 

Çevre ve Orman Bakanlığı

 • Müfettiş Yardımcısı
 • Çevre Uzman Yardımcısı

 

E) MÜSTEŞARLIKLAR

DPT Müsteşarlığı

 • Planlama Uzman Yardımcısı
 • Hazine Müsteşarlığı
 • Stajyer Hazine Kontrolörü
 • Sigorta Denetleme Uzman ve Aktüer Yardımcısı
 • Hazine Uzman Yardımcısı

 

Dış Ticaret Müsteşarlığı

 • Stajyer Dış Ticaret Kontrolörü
 • Dış Ticaret Uzman Yardımcısı
 • Denetmen Yardımcısı
 •  

Gümrük Müsteşarlığı

 • Gümrük Müfettiş Yardımcısı
 • Stajyer Gümrük Kontrolörü
 • Stajyer Gümrük Muhafaza Kontrolörü
 • Gümrük Uzman Yardımcısı

 

Denizcilik Müsteşarlığı

 • Müfettiş Yardımcısı

 

F) DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)

 • Uzman Yardımcısı

 

Telekomünikasyon Kurumu (TK)

 • Uzman Yardımcısı

 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

 • Uzman Yardımcısı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK)

 • Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı
 • Bankacılık Uzman Yardımcısı

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)

 • Uzman Yardımcısı

 

Kamu İhale Kurulu

 • Uzman Yardımcısı

 

Rekabet Kurumu

 • Uzman Yardımcısı

 

G) SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü

 • Müfettiş Yardımcısı

 

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı

 • Müfettiş Yardımcısı
 • Sigorta Müfettiş Yardımcısı
 • Uzman Yardımcısı

 

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü

 • Müfettiş Yardımcısı

 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

 • Müfettiş Yardımcısı

 

2-KPSS Öğretmenlik

 

KPSS-ÖĞRETMENLİK sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan tüm eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapacak olan tüm adayları kapsamaktadır. Üniversitelerin Eğitim Fakülteleri ve Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olan adaylar bu sınava girebilir. KPSS-Öğretmenlik sınavında 120 sorudan oluşan Genel Yetenek - Genel Kültür sınavına ek olarak 80 sorudan oluşan Eğitim Bilimleri sınavı yapılır. Ayrıca 15 branşta (Sınıf Öğretmenliği,İlköğretim Matematik, Ortaöğretim Matematik, Fen ve Teknoloji, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya, Fizik, Kimya, Biyoloji, İngilizce, Fransızca, Rehber Öğretmen (PDR),Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) 50 soruluk öğretmen alan bilgi testi uygulanmaktadır. Almanca Öğretmenliklerine almanca ÖABT sınavı yapılmaktadır. Almanca öğretmenlerine Almanca ÖABT sınavı yerine Almanca YDS de alınan puan kullanılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla her yıl Ağustos ayında öğretmen ataması yapılmaktadır. Önceki yıllarda farklı dönemlerde de öğretmen atamaları yapılmış olmasına karşın MEB bundan böyle tek atama dönemi olacağını belirtmiş olup uygulamanın bu şekilde devam edeceği ifade edilmiştir.

Öğretmen olarak atanmak isteyen KPSS adaylarının ÖABT sınavına katılmayan branşları P10 puan türünde, ÖABT sınavına katılan branşları P121 puan türünde branşlarına yönelik olarak istenen puanı aldıktan sonra öğretmen atamalarına başvurması gerekmektedir.

 

KPSS-Öğretmen adaylarının puanlarının (P10 ve P121) geçerlilik süresi 06.07.2012 tarihinden itibaren 2 yıldan 1 yıla düşürülmüştür.

 

3- KPSS-B KADROLARI

Yukarıda belirtilen KPSS-A kadroları dışındaki her kadro KPSS-B kadrosudur. Yani, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadroları dışındaki her kadro KPSS-B kadrosudur. Bu çerçevede, mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner vb. tüm kadrolar KPSS-B kadrolardır. KPSS-B kadrolarınaalımlar sadece çift yıllarda yapılmaktadır. 2014 yılında da B grubu kadrolar için alım yapılacak olup, bu kadrolara başvurmayı düşünen adaylar 2014 KPSS’ ye katılmak durumundadırlar. KPSS B kadrolarına başvuranlar sadece Genel Yetenek – Genel Kültür testlerini cevaplandırmakla yükümlüdür. Yabancı dil sınavı isteğe bağlıdır.

2014 KPSS’DE NELER DEĞİŞECEK?

ÖSYM lisans düzeyinde yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) testlerindeki konu ve dağılımlarının güncellendiğini bildirdi. Programlara yeni eklenen ya da kapsamı değişen dersler nedeniyle testte yer  alacak soruların konu dağılımları yani yüzdeleri de bu düzenlemeyle güncellendi.

-Test konularının ağırlıkları-

ÖSYM’nin düzenlemesine göre, KPSS’de uygulanacak Genel Yetenek Testi  sözel bölümünün ağırlığı yüzde 50 olacak. Bu bölümde sözel akıl yürütme  (muhakeme)becerileri, dil bilgisi ve yazım kurallarını ölçmeye yönelik sorular  yöneltilecek.

Sayısal bölümde ise sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme)  becerilerini ölçmeye yönelik sorular yer alacak. Bu bölümün ağırlığı da yüzde 50  olacak.

Genel Kültür bölümünde de Tarih bölümünün ağırlığı yüzde 45, Türkiye  coğrafyasının ağırlığı yüzde 30, temel yurttaşlık bilgisinin ağırlığı yüzde 15,  Türkiye ve dünyayla ilgili genel kültürel ve güncel sosyoekonomik konuların  ağırlığı yüzde 10 olacak.

Tarihte, Anadolu Selçuklu Devleti ve öncesindeki Türk devletlerinden  yüzde 5, Osmanlı Devleti’nden yüzde 15, Atatürk İlke ve İnkılapları’ndan yüzde  20, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi’nden yüzde 5 ağırlığında sorular yönetilecek.

Türkiye coğrafyasında ise sorularda Türkiye’nin fiziki özellikleri yüzde  12, Türkiye’nin beşeri özellikleri yüzde 5, Türkiye’nin ekonomik özellikleri  yüzde 13 ağırlığında yer alacak.

Temel yurttaşlık bölümünde ise hukuk başlangıcı ve genel kamu hukuku,  anayasa ile idare konularında yüzde 5’er ağırlığında soru yöneltilecek.

Eğitim Bilimleri soruları

Eğitim Bilimlerinde ise öğrenme psikolojisi ile öğretim ilke ve  yöntemlerinde yüzde 20’şer, gelişim psikolojisi, ölçme ve değerlendirme  ile  rehberlik ve özel eğitim alanlarında yüzde 15’er, program geliştirme, sınıf  yönetimi ile öğretim teknolojileri ve materyal tasarımında ise yüzde 5’er  ağırlığında soru bulunacak.

Hukuk alanında ise ağırlıklar, Anayasa hukukunun yüzde 10, idare hukuku  ve idari yargı, ceza hukuku, medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku, icra  ve iflas hukukunun yüzde 15’er olacak.

İktisatta da iktisadi doktrinler tarihi yüzde 5, mikro iktisat yüzde 30,  makro iktisat yüzde 25, para-banka-kredi, uluslararası iktisat, kalkınma ve  büyüme ile Türkiye ekonomisi yüzde 10’ar ağırlığında yer alacak.

İşletmede temel kavramlardan yüzde 10, işletme yönetimi ve üretim  yönetiminden yüzde 25’er, pazarlama yönetimi ve finansal yönetim yüzde 20’şer  ağırlığında soru yöneltilecek.

Maliye testinde, maliye teorisi yüzde 10, kamu gelirleri, kamu giderleri,  kamu borçları, bütçe, vergi hukuku ve maliye politikasından yüzde 15’er  ağırlığında sorular gelecek.

Muhasebede, soru ağırlığı genel muhasebeden yüzde 65, mali tablolar  analizinden yüzde 15, ticari aritmetik ve ihtisas muhasebesinden yüzde 10’ar  olacak.

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testinde, iş ve sosyal güvenlik  hukukunda yüzde 55 ağırlığında soru bulunacak. Bu test içinde yer alan iş hukuku  ve teorisinden yüzde 20, sosyal güvenlik hukuku ve teorisinden yüzde 25, sosyal  politikadan yüzde 10 ağırlığında soru yer alacak. Çalışma ekonomisinden soru  ağırlığı ise yüzde 30 olacak. Çalışma psikolojisi ve çalışma sosyolojisi soru  ağırlığı da yüzde 15.

Ekonometride de ekonometrik tahmin ve tahmin ediciler, tahmin  sonuçlarının ekonomik ve istatiksel olarak değerlendirilmesi hipotez testleri,  güven aralığı, ikili (kukla) değişkenler, ikili açıklayıcı ve ikili bağımlı  değişkenler, otokorelasyon (içsel bağıntı), farklı yayılım (değişen varyans),  model tanımlama ve tanımlama hataları, eşanlı denklem sistemleri, zaman serisi  modellemesi yüzde 10’ar ağırlıkta yer alacak. Öngörü, kısmi regresyon ve  korelasyon, çoklu doğrusal bağlantı ve dinamik ekonometri, dağıtılmış gecikme ve  otoregresif modeller yüzde 5’er ağırlığında bulunacak.

İstatistik testinde ise olasılık ve stokastik süreçler, matemetiksel  istatistik ve uygulamalı istatistik yüzde 15’er, yöneylem araştırması, zaman  serileri, parametrik olmayan testler yüzde 5’er, deney tasarımı ve varyans  analizi, örnekleme, regresyon analizi, çok değişkenli analizler yüzde 10 yer  alacak.

Kamu yönetiminde siyaset bilimi, anayasa, kentleşme ve çevre sorunları  yüzde 15’er, yönetim bilimleri ve kamu politikası yüzde 20’şer, Türk siyasi  hayatı (Osmanlı’dan günümüze siyasi olaylar) yüzde 10 ve sosyoloji yüzde 5  olacak.

Uluslararası ilişkiler de uluslararası ilişkiler teorisi yüzde 20,  uluslararası hukuk yüzde 25, siyasi tarih, uluslararası güncel sorunlar, Türk dış  politikası yüzde 15, uluslararası örgütler yüzde 10 yer alacak.

 -Öğretmenlik alan bilgisi testi- (ÖABT)

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nde ise alan bilgisinin ağırlığı yüzde 80,  alan eğitimin ağırlığı yüzde 20 olacak.

Türkçe öğretmenliği alan bilgisi testinde, anlama ve anlatma teknikleri  yüzde 24, dil bilgisi ve dil bilimi yüzde 16, çocuk edebiyatı, Türk halk  edebiyatı, yeni Türk edebiyatı, eski Türk edebiyatı ile edebiyat bilgi ve  kuramları yüzde 8’er ağırlığında bulunacak.

Fen bilimleri testinde, fizik yüzde 24, kimya yüzde 22, biyoloji yüzde  22, yer bilimi, astronomi ve çevre bilimi yüzde 4’er; Türk dili ve edebiyatı  öğretmenliğinde eski Türk dili ve yeni Türk dili yüzde 26, yeni Türk edebiyatı,  eski Türk edebiyatı ve Türk halk edebiyatı yüzde 18’er, ilköğretim matematik  öğretmenliğinde analiz yüzde 28, cebir ve geometri yüzde 18’er, uygulamalı  matematik yüzde 16 ağırlığında yer alacak.

Sosyal bilgiler öğretmenliğinde, tarih yüzde 28, coğrafya yüzde 20,  siyaset bilimi yüzde 8, diğer sosyal bilim alanları (Sosyal Bilgilerin Temelleri,  Sosyal Psikoloji, Arkeoloji, Antropoloji, Sosyoloji, Felsefe, Ekonomi, Bilim  Teknoloji ve Sosyal Değişme, Sanat ve Estetik, İnsan İlişkileri ve İletişim,  Günümüz Dünya Sorunları, Sosyal Proje Geliştirme) yüzde 24 ağırlığında olacak.

Tarih öğretmenliğinde, tarih metodu ile XX. yüzyıl Türk ve dünya tarihi  yüzde 8, eski çağ tarihi yüzde 4, İslamiyet öncesi Türk tarihi yüzde 10, orta çağ  İslam tarihi, Türkiye cumhuriyeti tarihi, genel dünya tarihi yüzde 12, Osmanlı  tarihi yüzde 14 ağırlığında bulunacak.

Coğrafya öğretmenliğinde, fiziki coğrafya ile beşeri ve ekonomik coğrafya  yüzde 30, bölgeler ve ülkeler yüzde 20; fizik öğretmenliği, mekanik, elektrik ve  manyetizma ile modern fizik yüzde 20’şer, madde ve özellikleri ile dalgalar ve  optik yüzde 10’ar; kimya öğretmenliğinde analitik kimya, anorganik kimya, organik  kimya, fizikokimya yüzde 20’şer; biyoloji öğretmenliğinde ise hücre ve  metabolizma ile genetik ve evrim yüzde 16’şar, bitki biyolojisi, ekoloji yüzde  10’ar, insan ve hayvan biyolojisi yüzde 20, canlıların sınıflandırılması yüzde 8  olacak.

Matematik öğretmenliğinde (lise), analiz yüzde 24, cebir ve geometri  yüzde 16’şar, uygulamalı matematik yüzde 24, İngilizce, Fransızca ve Almanca  öğretmenliğinde dil yeterliliği yüzde 50, dil bilim yüzde 16, edebiyat yüzde 14,  din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğinde Hz. Muhammed’in hayatı ve sünneti,  İslam ahlakı, estetiği ve felsefesi, Kur’an-ı Kerim’in muhtevasını anlama yüzde  12, temel dini bilgiler (İslâm, iman esasları ve ibadetleri) yüzde 16,  Günümüz Türkiye’sindeki İslam mezhep ve yorumları yüzde 4, din bilimleri (din  sosyolojisi, din psikolojisi, dinler tarihi, din eğitimi, din felsefesi) yüzde 24  ağırlığında olacak.