Ales Hakkında Genel Bilgi


Ales Hakkında Genel Bilgi

Ales Hakkında Genel Bilgi

ALES NEDİR;

ALES’in AÇILIMI ; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

  •  Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,
  •   Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
  •   Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

 

  • SINAVA KİMLER BAŞVURABİLİR

Sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

 

ALES SINAVINDA KÖKLÜ DEĞİŞİKLER;

1- ALES’te test sayılarında azaltmaya gidilmiştir. Dört test/bölüm sayısı ikiye indirilmiş olup yeni ALES, Sözel ve Sayısal olmak üzere iki bölümden ve testten oluşacaktır.

Sözel-I ve Sözel-II ile Sayısal-I ve Sayısal-II testleri ayrımı ortadan kaldırılmıştır.

2- Yeni ALES'te belirlenen testlerin içeriğine ilişkin de yeni düzenlemeler yapılmıştır.

ALES Sözel Testi; sözcükte, cümlede ve parçada anlam; cümle ve metni tamamlama; kesin

yargıya ulaşma, düşünce akışını bozan ifadeyi bulma ve parçada anlam bütünlüğü sağlama gibi

başlıklar altıda yer alan soru alanlarından oluşacaktır. Burada adaylardan temel dilbilgisi

becerilerinin yanı sıra daha çok sözel akıl yürütme becerilerini ölçmek amaçlanmıştır.

ALES Sayısal Testi; temel matematiksel işlemler, matematiksel ilişkilerden yararlanma;

tekli, ikili ve üçlü problemler ve geometri gibi başlıklar altında yer alan soru alanlarını

içerecektir. Burada adayların sıralama, çözümleme, analiz etme, yorumlama ve mantıksal akıl

yürütme gibi daha çok ileri düşünme becerilerinin ölçülmesi amaçlanmıştır.

3- Yeni ALES’te (a) soru sayısı azaltılmış, (b) soru başına düşen süre artırılmış, (c)

bununla birlikte toplam sınav süresi kısaltılmıştır. Sınav, 160 soru ve 180 dakikadan (3 saat)

oluşmakta iken yeni düzenleme ile 50’şer sorudan oluşan sözel ve sayısal iki ayrı testten

meydana gelecektir. Toplamda 100 sorudan oluşan sınavın süresi, 150 dakika (2.5 saat) olarak

belirlenmiştir.

4- Eşit ağırlıklandırılmayan ALES Eşit Ağırlık puanı, artık eşit ağırlıklı hale

getirilmiştir. ALES Sayısal ve ALES Sözel puanının hesaplanmasına yönelik ağırlıklar

değiştirilmemekle birlikte, ALES Eşit Ağırlık puanının hesaplanmasında Sayısal Testinin %50,

Sözel Testinin de %50 etkili olmasına karar verilmiştir.

5- ALES sonuçlarının geçerlilik süresi üç yıldan beş yıla çıkartılmıştır.

Düzenlemeler özetle;

1- ALES’te test sayılarını azalttıldı.

2- Yeni ALES’te (a) soru sayısı azaltarak, (b) soru başına düşen süreyi artırdık, (c) bununla

birlikte toplam sınav süresini kısalttıldı.

3- Eşit ağırlıklandırılmayan ALES Eşit Ağırlık puanını, artık eşit ağırlıklı hale getirdik.

4- ALES sonuçlarının geçerlilik süresini üç yıldan beş yıla çıkarttıldı.

 

ALES PUAN TÜRLERİ VE KATSAYILARI ;

PUAN TÜRÜ

SAYISAL TESTİ

SÖZEL TESTİ

SAYISAL

0,75

0,25

SÖZEL

0,25

0,75

EŞİT AĞIRLIK

0,50

0,50

 

 

 

 

 

SINAV NE ZAMAN YAPILIR

Sınav yılda iki kez ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde tek oturum olarak yapılmaktadır.

 

SINAVA BAŞVURU NASIL YAPILIR

ALES sınavına girecek olan adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM’nin aday işlerimi sisteminden giriş yaparak tamamlayabilirler. Aday sisteminden başvuru yapıldaktan sonrası sınav ücreti ödenmelidir.

 

SINAVDA BAŞARILI OLMAK İÇİN EN AZ KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

  • Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir.Tezli yüksek lisans başvurularında ALES önemli bir kriterdir.
  • Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerinden, ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz