ALES Sınavına Nasıl Çalışılmalı? ALES 'e Nasıl Hazırlanmalı ?


ALES Sınavına Nasıl Çalışılmalı? ALES 'e Nasıl Hazırlanmalı ?

ALES Sınavına Nasıl Çalışılmalı? ALES 'e Nasıl Hazırlanmalı ?

ALES SINAVINA NASIL HAZIRLANILIR? ALES SINAVINA NASIL HAZIRLANMALI ?

Öncelikle ALES sınavına girecek adayların bu sınavı iyi tanımlamaları ve iyi analiz etmeleri gerekmektedir. ALES sınavı teorik bilginin yanı sıra pratik bilgiyi sınayan bir sınav olması bakımından diğer sınavlardan ayrılır.

GENEL UYARILMIŞLIK HALİ VE STRES YÖNETİMİ

Genel uyarılmışlık hali zihinsel uyanıklık durumu olarak da adlandırılabilir. Bireyin dışarıdan gelen uyarıcıları alma (fark etme) derecesidir. En düşük genel uyarılmışlık hali derin uyku, en yüksek uyarılmışlık hali ise dikkatlilik ve tetikte olma halidir. Orta düzey genel uyarılmışlık halinde (orta şiddetteki duygulanım da) ise başarı en yüksek düzeydedir. Uyarılmışlık hali orta düzeyin altına düştüğünde veya orta düzeyden yukarı çıkıldığında başarı düşmeye başlar. Genel uyarılmışlık düzeyi bireyin duyguları, heyecanları, korkuları ve kaygılarından da etkilenir. Öğrenme için normal düzeyde kaygı gereklidir. Aşırı ve yetersiz kaygı ise öğrenmeyi olumsuz etkiler.  ALES sınavına hazırlanan adayın kaygı seviyesini orta düzeyde tutması gerekmektedir.

DÜZENLİ ve PLANLI ÇALIŞMA

ALES sınavına hazırlanan aday plan yapmak ve bu plana sadık kalmak zorundadır. ALES’e çalışmaya karar verdiniz, fakat bir gün çalışıp 1 hafta çalışmadığınız oluyor. Bu tarz çalışma yöntemleri size zarar verebilir. Çünkü bilgi kalıcılık ve süreklilik ister. Adayın başarıyı yakalaması planlı çalışmasına bağlıdır. Plan yaparken önceki yıllarda cıkmış ALES sorularını çözün ve eksiklerinizi tespit edin. Hangi konularda eksik olduğunuzu tespit ettikten sonra bu konularla ilgili kaynak taraması yapın ve sizin konuları kolay anlamlandırabileceğiniz  içeriğe sahip kaynağı belirleyin. Belirlediğiniz kaynaktan konuya çalışıp konuyla ilgili bolca soru çözün. ALES’te adayları  zorlayabilecek bölümlerden biri sözel ve sayısal mantık sorularıdır. Bu sorular adayın okuduğunu anlayabilmesi ile ilişkilidir. Bu soruları kolayca çözmek için yapılması gereken tek şey biraz pratik yapmaktır. Yukarıda belirttiğimiz gibi var olan bilgiyi pratikleştirmek ALES sınavı için oldukça önem arz etmektedir.

 Adaylar belli bir soru çözüm tekniğine ulaştıktan sonra denemelere ağırlık vermelidir. Hepinizin bildiği gibi ALES sınavında zaman çok önem arz etmektedir. Aday yaptığı denemelerde zaman yönetimini göz ardı edilmemeli, soruları çözerken zamanı iyi kullanmalıdır.  Zamanı verimli kullanabilmek amacıyla hızlı okuma teknikleri öğrenilmeli ve geliştirilmelidir.

ZAMAN YÖNETİMİ

Zaman yönetimi üreticiliği ve verimliliği arttırmak amacıyla belirli aktiviteler üzerinde harcanan zamanı bilinçli bir şekilde kontrol etme yöntemidir.

NEDEN ZAMAN YÖNETİMİ YAPILMALIDIR?

  • Verimliliği arttırmak,
  • Hedeflere ulaşmak,
  • Görev gereklerini uygun şekilde gerçekleştirmek için zaman yönetimi yapılmalıdır.

Yukarıda belirtilen hususlara uymanız başarıyı yakalamanızda işinizi kolaylaştıracaktır. Tüm adaylara başarılar dileriz.