Ales Soru Sayısı


Ales Soru Sayısı

Ales Soru Sayısı

Binlerce adayın ter döktüğü önemli ve geleceğe yön veren sınavlardan bir tanesi olan Ales, yılın belirli dönemleri tarafından ÖSYM tarafından gerçekleştirilmektedir. Özellikle Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’na ilk kez girecek olan adaylar Ales soru sayısı merak etmektedir.

Yılda 3 kez tekrarlanan Ales’te her sınavda adaylara aynı süre aralığı ve aynı soru sayısı verilmektedir. Aynı zamanda Ales soru sayısı dağılımı da değişmemektedir. Hem sayısal hem de sözel alandan soruların yer aldığı Ales toplamda 100 sorudan oluşan bir sınavdır.

Ales Soru Sayısı 2023

2023 yılında gerçekleşecek olan Ales’te de adaylara toplamda 100 soru sorulacaktır. Adaylar tarafından en sık gelen Ales sınav süresi ve soru sayısı hakkında bu konuda bilgi vermeye çalışacağız.

Ales, bilindiği üzere öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman, çevirmen, uzman gibi alanlarda çalışma yapmak ve yükseklisans eğitimine devam etmek isteyen kişilerin girdiği sınavdır. Sınav süresinin başlamasının ardından 100 soruyu çözmek için adaylara 2.5 saat yani 150 dakikalık süre tanınmaktadır. Ales soru dağılımı ise 50 sözel, 50 sayısal olmak üzere gerçekleşmektedir.

Ales’te kaç soru var sorusunun yanı sıra aynı zamanda hangi dersten kaç soru geleceği de merak konusudur. Bu nedenle Ales için hazırlanan öğrenciler sınava girmeden önce Ales sayısal soru sayısı ve Ales sözel soru sayısı hakkında da bilgi sahibi olmak istemektedir.

Ales Soru Sayısı Değişti Mi?

Ales sınav içeriği, başvuru ücreti, konular gibi çeşitli alanlarda yıllara göre değişkenlikler söz konusu olabilmektedir. Ales soru sayısı değişti mi sorusu da her yıl sınava girecek öğrenciler tarafından yöneltilmektedir.

Eski yıllarda 180 dakika olan Ales sınav süresi içerisinde öğrencilere toplamda 160 soru sorulmaktaydı. Ancak 2017 yılında gerçekleştirilen bir takım değişiklikler ile birlikte Ales soru sayısı 160 sorudan 100 soruya indirildi. 2023 yılında gerçekleşecek 3 Ales için de ÖSYM tarafından yapılan soru sayısı veya sınav süresi değişikliğine dair bilgi bulunmamaktadır. 2023 yılında da Ales, 100 soru ile 150 dakikada kuralına göre gerçekleştirilecektir.

Güncel Ales Kursu sınıflarımız için tıklayın