ALES Sıkça Sorulan Sorular


ALES Sıkça Sorulan Sorular

ALES Sıkça Sorulan Sorular

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)

Yüksek Öğretim kurumlarında yüksek lisans, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atamalarda, ülkemizde lisans üstü eğitime girişte ve yurt dışında lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren sınavdır. Sınavda alınan puanlar istenildiğinde bu amaçlar için kurumlara gönderilecektir.

Ales Hangi Zamanlarda Uygulanmaktadır?

- Sınav yılda 2 kez İlkbahar ve Sonbahar dönemlerinde yapılır.

Ales’e Kimler Başvurabilir?

- Sınava bir lisans programından mezun olabilecek durumda olanlar, lisans programını bitirenler ve denklik belgesini almış olmak şartıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilir.

Ales’in Geçerlilik Süresi Nedir?

- Son yapılan değişiklerle birlikte ALES sınavın sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 3 yıldan 5 yıla geçerlilik süresi uzatılmıştır.

Ales’in Kapsamı Nedir?

- Sınavda sözel bölüm ve sayısal bölüm olmak üzere iki kısımdan oluşur ve  uygulanır. Sınav 09.30' da başlar ve 150 dk (2,5 saat) sürer.

Ales’te Başarı Kriteri Nedir ve Nasıl Atanır?

- 70 puan alanlar başarılı sayılır. Başarılı adaylar genel ve özel şartları taşımaları halinde atanabilirler.

- Bütün yüksek öğretim kurumları lisans üstü programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınavın sonuçlarını kullanacaklardır. Adayların, sınavdan başvurduğu lisans üstü programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlilik programına başvuracaklar için 70) puan almaları gerekmektedir. Yüksek öğretim kurumları lisansüstü programlarına öğrenci seçiminde sınav puanının, % 50' den az olmamak koşuluyla, ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağını adaylara duyurucaktır. Yüksek öğretim kurumları seçme işlemlerinde sadece bu puanlardan yararlanabilecekleri gibi, bu puanları ön eleme amacıyla ya da kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabileceklerdir.

Yurt Dışında Geçerliliği Nedir?

- Yüksek öğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla, lisansüstü öğrenimini görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de bu sınavın sonuçları kullanılacaktır. Bu yolla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların bu sınava girmeleri zorunludur. Mecburi hizmet yükümlülüğü olmaksızın, kendi imkanlarıyla yurt dışında lisansüstü öğrenim göreceklerin bu sınava girme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ales Hangi İllerde Yapılmaktadır?

- Sınav 81 il merkezi ile Lefkoşa (KKTC) ve Bişkek'te (Kırgızistan) yapılır.

Ales Burslarda Geçerli midir?

- Bazı kamu kurum ve kuruluşları, yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek öğrencilere burs verirken bu sınavın sonuçlarından yararlanmaktadır.

 

Ales’te Engelli Adaylar İçin Şartlar Nelerdir?

  Özürlü adaylar bu durumlarını gösteren sağlık kurulu raporlarını, özürlerine ilişkim özgeçmişini anlatan bir dilekçe ile Aday Bilgi Formuna eklemelidirler. Başvuru işlemi bittikten sonra özürlü duruma gelen adayların raporlarını bir dilekçe ekinde ÖSYM' ye göndermeleri gerekir. Daha önceki yıllara özürlü olarak başvuran ve başvurusu kabul edilen adaylar, özür durumlarında bir değişiklik olmasa bile durumlarını belirten dilekçe ve eski raporlarını Aday Bilgi Formu' na ekleyerek ÖSYM' ye göndermeleri gerekir.

 

Ales’e Başvuru Nasıl Yapılır?

- Sınava girmek isteyen adaylar,başvuru zamanlarında  Kılavuz ve Aday Bilgi Formuna ÖSYM' nin internet sitesinden ulaşabilirler. Kılavuzun dağıtımı ve satışı yapılmamaktadır.

- Son iki yıl içinde ÖSYM' nin yapmış olduğu herhangi bir sınava başvuru merkezi aracılığıyla başvurmuş adaylar, ALES başvurularını isterlerse bireysel olarak internet aracılığıyla ya da diledikleri başuru merkezinde yapabilirler.

- Son iki yıl içinde ÖSYM' nin yapmış olduğu herhangi bir sınava başvuru merkezi aracılığıyla başvurmamış adaylar, ALES başvurularını başvuru merkezi aracılığıyla yapabilirler.

- Başvuru merkezleri ALES başvuru tarihleri arasında ÖSYM' nin internet sitesinde yayımlanır.

Sınav

Sınavda adaylara sözel ve sayısal bölümden oluşan test uygulanır. Sayısal bölümde 50' şer sorudan oluşan iki test, sözel bölümde 50' şer sorudan oluşan 2 test bulunmaktadır. Bütün adaylar toplamda 150 soru cevaplayacaktır.

Sınav giriş belgelerini adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM' nin sitesinde Aday İşlemleri bölümünden sınav tarihinden 10 gün önce alabilirler.

 

Güncel Ales kursu için tıklayın